Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Affärsstrategisk och juridisk rådgivare benar ut komplexa avtalstyper

Nya marknadstrender och andra förändringar i affärslivet påverkar affärsjuridiken. Samtidigt ligger en stor utmaning i att den svenska avtalslagen är från 1915 och i begränsad utsträckning kan appliceras på flera av dagens vanligt förekommande avtal. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en kvalificerad affärsstrategisk och juridisk rådgivare som kan guida i dagens djungel av mer eller mindre komplexa avtalstyper.

För dagens mjukvarulicenser och IP-skydd, franchiseavtal och leasingavtal finns ingen grundläggande lagstiftning som täcker in alla delar av avtalen. Luckorna måste fyllas ut med allt mer komplicerade avtal vilket i sin tur förutsätter att alla inblandade parter har gedigen kunskap om hur avtalen är uppbyggda och vad som verkligen omfattas. Så är ofta inte fallet.
Utmaningen kan dock överbryggas med hjälp av en insatt samarbetspartner, det vill säga en affärsjurist som har den kompetens som krävs för att löpande anpassa sig till de ständigt pågående förändringarna i affärsvärlden. I Skellefteå finns Advokatbyrån Norell nära till hands som en väletablerad, lokal partner för såväl stora som små företag.

Har byggt upp branschkunskap
Efter drygt 13 års verksamhet känner Advokatbyrån Norell den lokala och regionala marknaden väldigt väl. Det gör att man utöver det juridiska även kan ge affärsstrategiska råd. För den stora gruppen av små- till medelstora företag i Skellefteå kan den här typen av rådgivning vara avgörande.
– Vi har funnits här länge och är mycket medvetna om den lokala/regionala marknadens behov och utmaningar. Vi arbetar med kunder inom alla branscher och har på så vis även byggt upp en hel del branschkunskap som vi drar nytta av i nya såväl som gamla relationer, säger advokat Pär Westermark.
Bland de vanligaste uppdragen finns företagsöverlåtelser, tvister och alla möjliga typer av affärsavtal. Allt inom allmän affärsjuridik hamnar på Advokatbyrån Norells bord. Eftersom nästan alla relationer bygger på kontinuerliga kontakter med företagets vd och/eller andra chefer blir även affärsstrategisk rådgivning ett naturligt inslag.

Vill medverka till goda affärer
Tillsammans med advokat Kristofer Berggren äger Pär Westermark Advokatbyrån Norell sedan 2010. Tidigare ägare tillika grundare Bengt Norell är fortfarande aktiv i företaget, framförallt som mentor och extra resurs.
– Vi fortsätter att förädla det som Bengt har byggt upp under alla år. Målsättningen med våra tjänster kring juridik och rådgivning är att bidra till att de lokala och regionala företagen gör goda och säkra affärer. På så vis är vi med och skapar tillväxt i vår region. Den ökade efterfrågan på affärsjuridiska tjänster har lett till att vi planerar att anställa ytterligare personal för att säkerställa en fortsatt hög servicenivå till våra kunder.
– Men nu har jag bråttom, avslutar Pär Westermark, som ska åka till Skellefteå Kraft Arena för att lyfta Skellefteå AIK till sitt tredje raka SM-guld.