Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Affärsverken bygger framtidssäker infrastruktur

Med nära 15000 anslutningspunkter utöver de kommunala verksamheternas anslutningar är Karlskronas stadsnät ett av södra Sveriges största – och samtidigt mest expansiva. Stadsnätet ägs av Affärsverken i Karlskrona, som även driver affärsområdena renhållning, elnät, elhandel och värme och båttrafik.

Affärsverken satsar på hållbarhet fullt ut. Precis som inom energisektorn är ett väl utbyggt stadsnät med fiberanslutning även på landsbygden i allra högsta grad en del av den hållbara utvecklingen. Morgondagens samhällskritiska tjänster kommer i allt större utsträckning att vara beroende av pålitliga och snabba kommunikationer, då är fiber den långsiktigt mest hållbara tekniken ur alla aspekter.

Det mest pålitliga alternativet
Affärsverkens vision för fiberutbyggnad är tydlig och omfattar inte bara centrala Karlskrona, utan även kommunens byar. Lokala byanät ansluts till stadsnätet och får på så vis tillgång till en framtidssäker uppkoppling och ett utbud av flera tjänsteleverantörer och tjänster.
– Vi har valt att investera i fiberutbyggnad då det är en framtidssäker teknik, säger Affärsverkens marknads- och försäljningschef Anna Wallin.
Förutom nära nog obegränsad kapacitet så är fiberuppkoppling också det mest pålitliga alternativet, oberoende av väder och andra störningar.
– Vi har nyligen inlett ett samarbete med kommunen som erbjuder trygghetslarm via stadsnätet, ett exempel på en samhällskritisk tjänst, fortsätter Anna.

Intresse krävs för projektering
Byanäten kan få landsbygdsbidrag eller EU-bidrag för att bygga ut fibernätet, och boende i villaområden kan skapa gemensamma intressen som ökar möjligheterna att få fiberanslutning till området. Via Affärsverkens hemsida kan både boende och företag i hela Karlskrona kommun kontrollera sina möjligheter till att få fiber.
Genom en enkel sökning får man svar direkt om den egna adressen är aktuell för utbyggnad, eller vad man kan göra för att den ska bli det. Intresset kan därefter följas över nätet, där cirka 60 procent krävs för att projektering ska påbörjas i ett bostadsområde.

Regional öppen infrastruktur
En annan aspekt som ökar möjligheterna för fler att få fiberanslutning är ett samarbete som inletts mellan stadsnät i hela södra Sverige, där man arbetar för att bygga ihop näten.
– Genom samarbetet, som kallas Sydlänk, kan vi leverera samma tjänster i hela regionen. Det är intressant för ett företag som har verksamhet på flera orter i olika kommuner. Tillsammans kan vi stärka vår region ur nationell synpunkt med en ny regional öppen infrastruktur, säger Anna Wallin.
Fiber innebär mycket mer än enbart snabbare internetuppkoppling. Framtidens tjänster inom bland annat skola, omsorg och sjukvård är beroende av en välfungerande infrastruktur där flera tjänster kan användas samtidigt.