Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

AFRY – nya varumärket för en av Karlstads största arbetsgivare

ÅF bildades 1895, Pöyry 1958. Två historiska bolag och konkurrenter som under februari 2019 gick samman till ett bolag. I slutet av november förra året enades konsultjätten under ett nytt gemensamt varumärke – AFRY. AFRY i Karlstad har idag cirka 340 anställda, en siffra som har tredubblats de senaste tio åren och förväntas öka ytterligare. – Vi ser tydligt styrkan av att vår sammanslagning lokalt här i vår region, men även när det gäller större projekt i hela Sverige och internationellt, säger Dan Werme, regionchef för AFRYs division Process Industries i Sverige. AFRY är idag representerade i 50 länder och är Nordens och ett av Europas, största konsultföretag. Bolaget har idag cirka 17 000 konsulter som erbjuder tjänster inom teknik, design och rådgivning inom tre huvudsakliga sektorer; industri, energi och infrastruktur. I region väst finns alla bolagets olika tekniktjänster väl representerade i Karlstad, närliggande kontor finns i Åmål och Arvika. Kontoret i Arvika startades upp för ett år sedan, kontoret i Åmål är däremot väl etablerat med 50 anställda.
Kompletta hållbara industriprojekt
I Karlstad ligger tyngdpunkten mot industri av naturliga skäl, då många pappersbruk och maskinleverantörer är verksamma i regionen. – Vi är idag mycket heltäckande inom alla discipliner för att genomföra kompletta, stora industriprojekt, berättar Dan. – Det är mycket som händer inom processindustrin idag, frågor kring klimatpåverkan ligger högst upp på agendan för hela branschen och något som berör hela samhället. Här ser vi styrkan att med vår bredd och unika kompetenser kunna bidra till den utvecklingen, menar Dan och pekar på att mycket av dagens resurser ?nns att hämta i skogen. -Vår sammanslagning med bästa konkurenterna innebör att vi ökar möjligheterna att bidra till hållbarhet i utvecklingen. Det gäller såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Långsiktiga lösningar för framtiden
Omställningen till hållbarhet driver tydligt utvecklingen inom bolaget som bland annat valt att inleda ett långsiktigt samarbete med stiftelsen Gapminder för att kartlägga okunskap inom ett antal områden, däribland klimat, hållbarhet och energi. Målbilden inom hållbarhet inkluderar även arbetet kring rekrytering. – Att aktivt kunna göra skillnad genom att skapa långsiktiga lösningar för framtiden attraherar många unga idag, vilket gör det till en kärnfråga för oss som arbetsgivare likväl, säger Dan. Detta gäller inte minst inom processindustrin vilken är en central del i de utmaningar vi står inför idag.
Branschbäst bland unga ingenjörer
Att notera i sammanhanget är att bolaget årligen placerat sig i topp på rankinglistor bland unga ingenjörer som presenteras av Universum. 2019 som tvåa samt trea och dessutom med benämningen branschbäst. – Vi är självklart stolta över utmärkelsen, det skapar värde för oss både som konsultbolag och i vårt jobb att rekrytera de bästa medarbetarna. Vi och de industrier som tar vara på chansen att arbeta hållbart har helt enkelt ett fantastiskt läge ur många aspekter, avslutar Dan Werme.