Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

AFRY växer tillsammans med kunder inom petrokemi

Det svenska teknikkonsultbolaget ÅF har tillsammans med det finska konsultbolaget Pöyry blivit AFRY. Efter uppköpet av den finska verksamheten är AFRY en heltäckande konsultbyrå för allt som har med samhällsutveckling och industriell utveckling att göra. I Stenungsund kretsar en stor del av arbetet kring att utveckla en växande petrokemiindustri.

I Stenungsund finns Sveriges största sammanhållna kluster av industriföretag inom petrokemi. AFRY är med och utvecklar smarta tekniklösningar för en petrokemi som strävar efter en mer hållbar utveckling, med mindre miljöavtryck och ett större inslag av gröna kemikalier. I stort sett alla aktörer som omfattas av petrokemiklustret är kunder till AFRY.
– Vi har vuxit mycket lokalt och då främst tillsammans med kunder som verkar inom petrokemiindustrin. På fem år har vi nästan fördubblat verksamheten och antalet anställda här på lokalkontoret i Stenungsund. Idag är vi ett 70-tal medarbetare och vi verkar inom många olika teknikdiscipliner, berättar Thomas Svensson, kontorschef på AFRY i Stenungsund.

Specialistkompetens inom petrokemi
AFRY hjälper raffinaderier i området att utveckla framtidssäkra och hållbara processlösningar. Det största raffinaderiet i Sverige ligger i Lysekil, och ingår även det i Stenungsundskontorets upptagningsområde.
Trenden hos petrokemiindustrierna är att bygga upp egen kompetens för drift och underhåll, men på vägen måste de anlita specialistkompetens och den finns hos AFRY. Vid om- och tillbyggnationer är AFRY nästan alltid med någonstans i processen.
I skrivande stund medverkar AFRY i flera spännande projekt bland Stenungsunds petrokemiföretag. Till exempel på Perstorp, där man undersöker möjligheter för att bygga en ny biometanolfabrik intill den befintliga fabriken. Personal från AFRYs Stenungsundskontor är även med och planerar för den nya HVO-anläggningen som St1 bygger i Göteborg.
– Eftersom vi har mycket erfarenhet från just petrokemi så är det nog naturligt att vi medverkar i sådana projekt även utanför Stenungsund. Vi ser en stark utvecklingspotential nu när intresset för alternativa drivmedel ökar, säger Thomas Svensson.

Nya talanger satsar på AFRY
Utöver ett starkt industriellt fokus jobbar AFRY i Stenungsund även med all form av samhälls- och stadsutveckling som ny- och ombyggnationer av fastigheter, energioptimering, elinstallationer och automatisering. Fortsatt tillväxt är att vänta även inom dessa områden.
Den största utmaningen för framtiden är kompetensförsörjningen, som för många andra industri- och teknikinriktade företag i Sverige. Extra glädjande är då att när Sveriges studenter och unga civilingenjörer röstar fram sin drömarbetsgivare placerar sig AFRY, tidigare ÅF, ofta bland de främsta tillsammans med företag som Google och Spotify.
– En tydlig bakomliggande faktor till att man söker sig till oss är ett starkt utvecklings- och jämställdhetsarbete som pågår inom vår organisation. Det är ett arbete som tillåter individer att växa och utvecklas i sina roller, menar Thomas Svensson.