Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Ägarlett byggbolag ser ljus framtid i Eskilstuna

Spännande saker är på gång i Eskilstuna. Det byggs mycket nytt, och ännu mer är på gång i den tillväxtbenägna småstadskommunen.
– Vi ser till att vara lyhörda och gör betydande investeringar nu för att även fortsättningsvis kunna vara delaktiga i Eskilstunas utveckling, säger byggingenjör Krister Karlsson, HMB Construction.

HMB Construction är ett av Sveriges största ägarledda byggbolag med verksamhet över hela Mellansverige och ett stort lokalt engagemang med lokala delägare som samtliga dessutom är sysselsatta i bolaget.
– Vårt arbetssätt bygger på tillgänglighet och öppenhet och framförallt en motivation där ingenting är omöjligt, poängterar Krister Karlsson, som själv är delägare i HMB Construction samt avdelningschef i Eskilstuna.

Nya bostadsprojekt i Eskilstuna
Eskilstuna stärker sin position som attraktiv boendekommun i hjärtat av Mälardalen. HMB har byggt mycket i staden under de senaste åren, både bostäder och verksamhetslokaler. Krister Karlsson beskriver utvecklingstakten som stark och allt tyder dessutom på att den kommer att öka.
Ett av de största pågående utvecklingsprojekten i Eskilstuna omfattar ombyggnation av en större industrilokal som anpassas till Scenkonst Sörmlands verksamhet. Det är samtidigt ett strategiskt viktigt projekt för HMB.
– Ombyggnaden av Nithammaren, som området kallas, är intressant eftersom det innebär att de sista lokalerna i Munktellområdet fylls. Nästa steg blir att bygga bostäder i anslutning till området, ett projekt som vi också hoppas på att få vara delaktiga i, upplyser Krister.
En detaljplan på flera hundra lägenheter ska tas fram och HMB hoppas på att kamma hem en betydande del i kommande upphandlingar. Bostadsbyggnation är HMBs styrka, bland annat med flera större projekt, både färdigställda och pågående, i grannstaden Västerås.

HMB driver utvecklingen
När det nya badhuset och den nya handbollsarenan som byggs i Munktellstaden är färdigställda får Mälardalens högskola tillträde till dessa verksamheters tidigare lokaler i centrala Eskilstuna. Det gamla badhuset är en kulturbyggnad som kommer att bevaras, men den gamla arenan ska rivas och en ny campusbyggnad uppföras.
– Det är en utveckling som ligger relativt nära i tiden och vi hoppas naturligtvis på att få vara en del av den. Vi kan med fördel kombinera vår samlade erfarenhet från både bostadsbyggnation och industrilokaler och leverera hållbara lösningar för alla typer av byggprojekt, säger Krister Karlsson.
HMB är med och driver utvecklingen i Eskilstuna med fler spännande projekt i pipelinen. 2013 var ett rekordår för HMB omsättningsmässigt och man hoppas på en fortsatt tillväxt med några procents ökning även i år.