Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Agio digitaliserar med mervärde sedan 2003

Agio startade 2003, mitt i kaoset efter IT-kraschen. Affärsidén var klar – att effektivisera kundernas vardag med hjälp av IT, det vill säga att få IT och verksamhet att gå hand i hand, att verka i symbios – ja allt det som idag inryms i begreppet digitalisering.
Nu 15 år senare har konsultföretaget Agio genomfört fler än 1300 projekt, har ett kundnöjdhetsindex på topp, en obruten ekonomisk och personell tillväxt och omsätter drygt 90 miljoner kronor med cirka 80 medarbetare fördelade på kontoren i Stockholm, Kiruna och på etableringsorten Luleå – och mer än en tredjedel av medarbetarna är tjejer.

Nyckeln till framgång
Vi frågar Joakim Wiklund, delägare och personalchef, vad är nyckeln till framgången?
– Agio betyder mervärde och jag tror att en del i framgången ligger i vårt namn, svarar han. Vi vill att våra medarbetare ska uppleva det som ett mervärde att arbeta på Agio, det samma gäller våra kunder som vi vill ska känna att de får riktigt bra valuta för pengarna, och det här hänger samman väldigt tätt.
Hur menar du?
– Jo, om man tar personalperspektivet, Agio vara en trygg arbetsgivare med sunda värderingar, en plats där alla har kul på jobbet, en plats som präglas av rättvisa och jämställdhet men också där man utvecklas personligt, får ansvar och förtroende. För att kunna leva upp till detta har vi med oss erfarenheterna från IT-kraschen och är mycket noga med vår affär. Vi ser till att alltid ha ”skattkistan” full, för ansvarstagande kräver att man har råd annars blir det bara en plattityd.

Vem behöver digitalisering?
Idag levererar Agio till exempel digitaliseringsexpertis och verksamhetskritiska system till Sveriges största industribolag, beslutsstöd till internationella logistikföretag, systemutveckling till finanssektorn och inte minst digitalisering av myndigheter och statliga verk.
– Vi levererar expertis inom digitaliseringens alla faser, från verksamhetskonsulter som gör analyser och digital transformation, till systemutveckling i alla dess delar, säger försäljningschef Jan Sundström.
En av Agios riktiga excellenser är förvaltning. Här har Agio utvecklat arbetssätt och metoder som har lett till att man idag har fler än 30 fleråriga förvaltningsåtaganden.
– När man går in i förvaltning har man lämnat ”kostnadssidan”, det vill säga den ekonomiskt och tidsmässigt avgränsade projektfasen och i stället gått över till intäktssidan av leveransen, där nytta och innovation är i fokus, säger Jan.

Kontinuitet och balanserad tillväxt
Agio har en årlig tillväxt på cirka 20 procent och samtidigt med goda resultat.
– Vi vill bygga ett företag som är stabilt, lönsamt och där medarbetarna trivs och utvecklas vid varje kontor, säger Agios vd Richard Jonsson.
Agios värderingar är idag utan tvekan den största framgångsfaktorn i rekryteringsarbetet och det är tydligt att företaget tilltalar tjejer. Agio har idag mer än en tredjedel kvinnor och målet är såklart 50 procent.
– Vi lever vår värdegrund varje dag, i alla beslut och prioriteringar. Engagemang, Kunskap och Ansvar, eller EKA som det kallas. Nästan varje fråga kan man testa om den är ”EKA”. Vi tror att man med delegation, en stark kompetensstrategi och ett förhållningssätt där det följer resurser och befogenheter med delegerat ansvar bygger stort engagemang och lojalitet, avslutar Richard med.