Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ahlsell är på väg mot världsklass

En nöjd kund är ofta den bästa marknadsföringen. Det har Ahlsell tagit fasta på fullt ut då man satsar helhjärtat på en genomgående hög leveranssäkerhet och kvalitet i kombination med absolut bästa service gentemot professionella hantverkare över hela Sverige. Att förenkla och vara en naturlig del av kundernas vardag är huvudmålet. Det manifesteras nu med nya investeringar som ska lyfta logistiken vid centrallagret i Hallsberg till en ny nivå.

Med sitt enorma utbud av produkter som i sitt antal platsar i hundratusenklassen är Ahlsell en av Nordens enskilt största leverantörer av installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell verkar på många marknader, där de största är Sverige, Norge och Finland. Företaget finns även representerat på växande marknader som Estland, Ryssland, Danmark och Polen.
Ahlsells system bygger på hög tillgänglighet och precision och det uppnås via det stora centrallagret i Hallsberg i kombination med ett expansivt nätverk av butiker, för närvarande med ett 90-tal över hela Sverige.

Gör det enklare att vara proffs
Produkternas kvalitet är av absolut toppklass, och man väljer omsorgsfullt bland leverantörer och producenter innan man tar in nya produkter i sortimentet. Företagskulturen hos Ahlsells präglas av professionalism och affärsmannaskap. Logistikchef Daniel Johansson förklarar att man bedriver ett ständigt förbättringsarbete där man förnyar och utvecklar både sortiment och tjänster likväl som logistiken utifrån marknadens dynamiska krav.
– Vårt mål är att bli en heltäckande leverantör, det vill säga att våra kunder ska kunna hitta i princip allt de behöver hos oss. Vi vill helt enkelt göra det enklare att vara proffs genom att tillhandahålla ett komplett erbjudande av sortiment och tjänster.

På väg mot världsklass
Nu står man inför den största genomgripande förändringen på många år. Ett mycket stort steg tas för framtiden då Ahlsell investerar 300 Mkr i logistikverksamheten i Hallsberg under kommande treårsperiod.
– En logistikverksamhet får aldrig sluta utvecklas och det har heller inte skett inom Ahlsell. I takt med att företaget har utvecklats och expanderat har även logistiken varit högt prioriterad för fortsatt tillväxt. Idag är siktet inställt på att skapa logistikflöden i världsklass och jag anser att vi har kommit en bra bit på vägen på den resan, säger Daniel Johansson med eftertryck.
– Det känns fantastiskt positivt och givande att få genomföra en investering av det här slaget. Det blir ett rejält lyft för hela verksamheten som vilar på en effektiv logistik. Satsningen är också nödvändig om vi även framgent ska kunna konkurrera på stora marknader.
Investeringen omfattar såväl tillbyggnad som ombyggnad av lagerterminalen, inklusive satsningar på mer modern hanteringsteknik för att göra arbetet mer effektivt både resurs- och miljömässigt. Med en mer effektiv logistik kan Ahlsell även förstärka och fundamentera sin självklara roll som ledande aktör inom branschen.