Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

AIM tar 3D-printing till nästa nivå

Östersundsbaserade AIM Sweden AB är en ledande aktör inom additiv tillverkning, eller 3D-printing, som metoderna också kallas. Hittills har 3D-printing främst använts för att tillverka prototyper, verktyg och mindre serier, men tack vare att tekniken under senare år vidareutvecklats och mognat kan AIM nu ta 3D-printing till nästa nivå – industriell produktion i större skala.

AIM Sweden AB, eller kort och gott AIM, startade som en spinoff från Mittuniversitetet och den forskning kring 3D-printing i som bedrivits där sedan 2001. Grunden till etableringen av AIM är ett långsiktigt samarbetsavtal med forskagruppen där AIM har en exklusiv rätt att kommersialisera existerande och kommande IP från forskargruppen och i utbyte är forskargruppen den största enskilda delägaren i AIM.
– Även om AIM helt och hållet är ett kommersiellt inriktat företag så kommer den starka kopplingen till akademin fortsätta vara viktig. Pågående forskning kretsar mycket kring avancerad process-och materialutveckling vilket stärker AIMs konkurrenskraft och våra möjligheter att erbjuda industriell serietillverkning baserat på 3D-printing, bekräftar Stefan Thundal, operativ chef för AIM.

Genombrott inom krävande branscher
Flygindustrin har länge varit mycket intresserade av 3D-printing och börjar nu tillämpa tekniken i större industriell skala. Här har AIM till exempel ett djupt samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan.
Under det senaste året har AIM även kommit igång med serietillverkning av ortopediska implantat för ett antal väletablerade europeiska och amerikanska implantattillverkare.
Den gemensamma nämnaren för både flygindustrin och medicintekniken är att man har behov av små till medelstora serier av avancerade komponenter i krävande material, ofta titan, vilket lämpar sig väl för 3D-printing. Titan är också det material AIM hittills fokuserat på.
I takt med att 3D-printing mognar och nya mer industriella produkter och processer ser dagens ljus sprider sig nu också tekniken till andra branscher och tillämpningar. AIM har aktivt drivit på den här utvecklingen och arbetar nu intensivt med kunder i branscher som till exempel processindustri och papper och förpackningsindustrin.
– Oavsett bransch och tillämpning är det väldigt viktigt att man förstår var 3D-printing kan göra verklig nytta. Tekniken passa inte överallt och ofta ligger det största värdet i att tekniken öppnar upp för helt nya sätt att konstruera produkter. Att hjälpa våra kunder i detta arbete är en viktig del i vår affärsmodell, säger Stefan Thundal.

Först med storskalig tillverkning
AIM har hittills valt att specialisera sig på den så kallad EBM-tekniken (Electron Beam Melting) från svenska Arcam.
– Just EBM-tekniken lämpar sig väl för industriell serietillverkning i krävande branscher eftersom det är en mycket kostnadseffektiv teknik som ger fullgoda materialegenskaper, fullt jämförbara med de materialegenskaper traditionell tillverkning ger. Dessutom är den resurseffektiv i det att råvaruspillet är minimalt eller näst intill obefintligt, och det passar vår miljöprofil, säger Stefan Thundal.
AIM har sedan starten 2015 byggt upp den största EBM-kapaciteten i Norden och planerar nu för ytterligare expansion. I det här läget är det inte någon självklarhet att vi fortsätter vara fokuserade enbart på EBM. Det kan mycket väl vara så att vi vill komplettera också med andra 3D-printing tekniker, säger Stefan Thundal.