Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

AkkaFRAKT blir nationellt

AkkaFRAKT växlar upp. Genom att bli delägare i nätverket OnRoad får det Skånebaserade logistikföretaget tillgång till större marknader med hela Sverige som arbetsfält. Följaktligen kan AkkaFRAKT nu erbjuda del- och helpartigodstransporter över hela landet till fast pris.

Delägarskapet i OnRoad innebär nya affärsmöjligheter och större volymer för AkkaFRAKT, som tidigare varit till stor del ett regionalt transportföretag.
– Nu har vi gynnsamma förutsättningar för att möta framtida marknadskrav, vi erbjuder leveranser vid fasta tidpunkter och till ett fast pris. Samtidigt gynnas vi av vår småskalighet med korta beslutsvägar och en hög flexibilitet där vi snabbt kan ställa om vår verksamhet om det skulle behövas, säger Lars Heidenberg, VD AkkaFRAKT.

Finmaskigt nät
Tillsammans med nio andra delägare och kollegor i branschen erbjuder AkkaFRAKT ett finmaskigt nät av kompletta transporttjänster över hela Sverige.
– Vi har de resurser som krävs för att tillgodose marknadens krav på hållbara logistiklösningar, menar Laslo Farago, affärsområdeschef Logistik.
Hållbar logistik omfattar många aspekter, inte minst att det är ekonomiskt hållbart och prisvärt för kunden och kundens kund.
– Den miljömässiga aspekten väger också tungt, fortsätter Laslo. Tillsammans med övriga delägare i OnRoad kan vi effektivisera transportflödet och på så vis minska både kostnader och miljöbelastning.

Alla orter – alla dagar
AkkaFRAKT etablerades redan 1936 och har nära 80 års erfarenhet av transport- och logistikbranschen. Företaget ägs av cirka 200 åkare som tillsammans har omkring 500 fordon.
– Att vi ägs av åkerierna innebär en stor kvalitetsfördel för våra kunder. Våra ägare är välskötta familjeföretag som lever på att leverera en tjänst av hög kvalitet. Det är deras konkurrensfaktor och det som gör oss starka även på Sverigemarknaden, förklarar Lars Heidenberg.
AkkaFRAKT har kapacitet och resurser för att transportera både torra varor och tempererat gods. Samtliga orter i Skåne trafikeras dagligen av någon av AkkaFRAKTs transporter.
– Tidigare har vi sagt att vi trafikerar alla orter – alla dagar. Nu växlar vi upp och inkluderar resten av Sverige, där vi tack vare samarbetspartners når även landets mest avlägsna hörn, fortsätter Laslo Farago.

Skånes fyra hörn
På hemmaplan har AkkaFRAKT öppnat en ny terminal i Ystad. Företaget har på så vis etablerat sig med terminaler i Skånes fyra hörn: Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Ystad. Kontor finns förutom i Malmö, där huvudkontoret ligger, även i Lund och Åhus.
– Fler spännande saker är på gång inom AkkaFRAKT och vi ser ljust på den närmsta framtiden, avslutar Lars Heidenberg.