Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

AkkaFRAKTs ord håller hela vägen

Transportbranschen befinner sig mitt i en kraftig expansionsfas. Allt mer gods fraktas med last- och bulkbilar på våra vägar, och inte på bekostnad av andra transportslag utan framförallt tack vare högkonjunkturen som skapar större varuflöden. AkkaFRAKTs tillväxt började dock långt innan konjunkturen vände – och det om något bör vara ett bevis på stark konkurrenskraft.

Över 160 egenföretagare vidareutvecklar Skåneföretaget AkkaFRAKTs redan starka erbjudande av helhetslösningar inom transport och logistik. Tillsammans förfogar dessa entreprenörer över mer än 500 välservade fordon som dagligen står till förfogande.

De senaste årens framgångar bygger emellertid inte enbart på styrka i antal – för AkkaFRAKT handlar det i första hand om säkerhet och kvalitet, förmedlat i förmågan att verkligen hålla vad man lovar. Det belyser AkkaFRAKT gärna med det egenmyntade mottot ”Vårt ord håller hela vägen”. För Mats Lindberg är kundlöftet och tillika mottot en del av vardagen som affärsområdeschef för Industri och handel på AkkaFRAKT.
– Våra ägare, det vill säga åkerierna, är välskötta familjeföreta som lever på att leverera tjänster av hög kvalitet. Det är väldigt tydligt i vårt erbjudande inom Industri & Handel, där vi dagligen ombesörjer transporter som tryggar viktiga samhällsfunktioner. Som exempel sköter vi distribution av livsmedel och varor till skolor, sjukhus och äldreboenden, förklarar Mats.

Ansvar och enhetlighet ger framgång
AkkaFRAKTs distributionsfordon kör dagligen bestämda slingor till de flesta orter i södra Sverige. Det ger en hög och pålitlig servicegrad som möjliggör minskad lagerhållning för kunderna, något som väldigt många kunder värdesätter för att minska sina lager- och transportkostnader. Med en partner som AkkaFRAKT är det möjligt att planera inköp med mycket kort varsel.
Under de senaste åren har distributionsnätverket dessutom utökats kraftigt för att omfatta resten av Sverige och stora delar av Norden, men Sydsverige fortsätter att vara dominerande. För att underlätta expansion på marknader utanför Skåne är AkkaFRAKT sedan många år delägare i det riksomspännande nätverket OnRoad, som fokuserar på torrt del- och helpartigods.

– Våra framgångar bygger mycket på att medvetna kunder i allt större utsträckning efterfrågar en aktör som kan leverera en enhetlig tjänst. En aktör som kan ta ett helhetsansvar med tjänster som gynnar både kunden och kundens kund – då har vi rätt erbjudande, understryker Mats Lindberg.
Trots att marknaden har en viss överetablering av speditörer och distributörer så står sig AkkaFRAKT mycket bra. Genom att arbeta mer enhetligt, såsom görs inom AkkaFRAKT, kan man bland annat få bukt med en problematik som finns gällande icke-lastade mil. Det är en bra infallsvinkel som inte bara pekar på ekonomiska intressen med maximal nyttjandegrad av lastutrymmen utan som även involverar en minimering av svinn i form av lastfordon som kör tomma. Något som tål att tänkas på generellt inom transportbranschen och som kan vara en del av lösningen på branschens miljöavtryck.