Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Alfa Laval leder den globala utvecklingen

Tradition och nytänkande, beprövad teknik och nya innovationer – Alfa Laval är ett mångdimensionerat företag som med en gedigen historia fortsätter att driva den tekniska utvecklingen. För att lyckas med uppdraget krävs tillgång till marknadens mest framstående kompetens inom värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Svenska ingenjörer är sedan länge kända för sin nyfikenhet. Många av världens mest framstående tekniska innovationer kommer också från Sverige. Att en svensk uppfinning vars syfte var att skilja grädde från mjölk utgör grunden till ett av världens ledande företag inom värmeöverföring, separering och flödeshantering kommer därför inte som en överraskning.
Det är en minst lika stark innovationskraft som präglar Alfa Laval idag, och en minst lika framstående uppfinningsrikedom man söker identifiera och utveckla hos medarbetarna.
Alfa Lavals varumärke förknippas också med energisnåla värmeväxlare med väldigt många olika tillämpningar – allt från luftkonditionering och värmepumpar i privata fastigheter till stora fjärrvärmecentraler och kylanläggningar i kraftverk.

Satsningar i Ronneby
I Ronneby tillverkas kopparlödda och rostfria värmeväxlare som bland annat används i värmepumpar.
– Aktivitetsnivån är hög inom vår verksamhet i Ronneby just nu. Vi ställer om till ett nytt affärssystem och vi har nya produkter som är på väg ut på marknaden. Det kommer att hända mycket spännande saker under de kommande åren och det ska bland annat mynna ut i att produktionen blir mer effektiv, berättar platschefen Sylvia Johansson.

Ser över logistiken
Alfa Laval leder den globala utvecklingen inom värmeöverföring. De värmeväxlare som tillverkas i Ronneby säljs över hela världen. En italiensk systerfabrik tillverkar värmeväxlare för luftkonditionering och en kinesisk enhet fokuserar främst på den asiatiska marknaden. Genom att produkterna tillverkas så nära marknaden som möjligt kan en bättre flödesekonomi uppnås, samtidigt som man sparar in på transporter för att gynna miljön.
– Eftersom våra produkter skickas över hela världen måste vi vara lyhörda när det gäller åtgärder som kan effektivisera logistiken. Idag är det fullt möjligt att skicka komponenter med tåg ända bort till Kina och det är ett exempel på hur vi söker utveckla mer grön logistik, säger logistikchefen Cathrine Holmberg.