Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Alfing vågar gå mot strömmen

Alfing är en långsiktigt expansiv smålänning med näsa för goda affärer. Företaget firade sitt 50-årsjubileum i fjol och det kunde då konstateras att det är samma gedigna entreprenörskap som genomsyrar verksamheten än idag, som när grundarna Alf och Inge tog det första initiativet för fem decennier sedan.

Dagens Alfing finns kvar i Älmhult där allt en gång började. Men idag bedrivs verksamheten i toppmoderna och utökade lokaler fyllda till bredden med fina maskiner som behärskar högteknologiska processer. Samtidigt lever innovationskraften och hantverket kvar, och det är nog det som gör Alfing till en av marknadens mest stabila aktörer.
– När andra fick skala ner under den senaste ekonomiska krisen valde vi att gå mot strömmen. För att behålla kompetens satsade vi istället på att utöka verksamheten med fler affärsområden och egna produkter, berättar Hans Johansson, som köpte Alfing 1993 och som sedan dess drivit ett intensivt utvecklingsarbete i Älmhult.

Sysselsätter och samarbetar lokalt
Alfing söker bredda verksamheten ytterligare och erbjuder förutom legotillverkning genom Alfing Produktion även den egenutvecklade Alfingstolen samt utveckling av mindre skogsmaskiner under varumärket Terri.
Företaget har bidragit till att skapa tillväxt i regionen dels genom ett växande antal arbetstillfällen och dels genom att knyta samarbeten med lokala leverantörer.
– Vi sysselsätter omkring 70 personer i vår egen verksamhet men genererar naturligtvis en betydligt högre sysselsättning indirekt genom att vi gärna samarbetar lokalt, bekräftar Hans Johansson.
Det gäller även kunskapsutbyte och kompetensutveckling, där Alfing kommer att utveckla nya samarbeten med bland annat Linnéuniversitetet under 2015.

Konkurrerar gärna globalt
Samtidigt som Alfing strävar efter att bygga upp samarbeten på hemmaplan konkurrerar företaget ofta globalt. Hans Johansson tror på en positiv utveckling för svensk verkstadsindustri, men betonar att det krävs en hel del investeringar för att vara konkurrenskraftig.
De senaste 15 åren har varit mycket investeringsintensiva för Alfings del. Uppskattningsvis handlar det om över 135 miljoner kronor som investerats i nya lokaler, ny utrustning och kompetensutveckling.
– Generellt kan man säga att avancerad produktion med mycket maskintid är fördelaktigt att behålla i Sverige. Vi kan inte lika lätt konkurrera med personalkrävande produktion. Det som gör just vår verksamhet konkurrenskraftig är en hög automationsgrad samt att vi fokuserar på avancerad tillverkning med hög förädlingsgrad, förklarar Hans.
Alfing tillverkar idag allt från varuhusinredningar och kompletta laboratoriemiljöer till logistikutrustning och möbelkomponenter. Och mycket mer därtill.

Ser även till hållbarhet
Nyligen investerades det i en ny pulverlackering, varpå Alfing idag har två varav en dessutom kan lacka större detaljer. Det är ytterligare ett led i att företaget söker bredda sin kärnverksamhet och inkludera fler förädlingssteg.
– Ju fler produktionssteg vi täcker in desto mer värdefull blir produkten. I vår affärsidé ingår till och med lagerhållning och logistiklösningar mot slutkund. Det sparar enorma resurser för våra kunder och optimerar dessutom hållbarhetsaspekten ur ett livscykelperspektiv, betonar Hans Johansson.