Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Alimak Hek en pigg 65-åring

Det har nu gått 65 år sedan Ingenjörsfirman Alvar N. Lindmark Aktiebolag såg dagens ljus. Mycket vatten har runnit under broarna sedan hans första innovation, baljrunkaren Limak, lanserades. Den viktigaste milstolpen i Alimak Heks historia var utan tvekan när Alvar Lindmark 1962 för alltid förändrade byggindustrin genom att ta fram en kuggstångsdriven bygghiss.

I Alvar Lindmarks första fabrik, som grundades 1948 i Skellefteå, tillverkades förutom eldrivna baljrunkare, eller murbruksupprörare som den senare kom att kallas, även bockningsmaskiner och lindrivna materialhissar med masttorn i trä.
Alvar Lindmark nöjde sig inte med att bara skjutsa byggnadsmaterial och utrustning i sina hissar. 1952 fick han också en bygghissmodell, försedd med en fångapparat, godkänd för personbefordran. Detta var den första personförande bygghissen i Sverige. 1955 övergick man från att bygga masttornen i trä för att istället använda stål. 1956 tog företaget också fram sin första arbetsplattform. Den döptes till ”Jakobs stege”.

Kuggstångsdrivna hissar
1957 kom ett genombrott när Alvar och hans konstruktörer lanserade en stigortshiss, vilken avsevärt förbättrade arbetsmiljön och produktiviteten i gruvorna. Stigortshissen väckte stort intresse på den internationella marknaden och i början av 1960-talet tog exporten fart på allvar. Alimak-Verken, som företaget hette sedan 1954, etablerade försäljningskontor i Sydafrika, Italien och USA.
Försäljningen av stigortshissen gick mycket bra, men samtidigt utvecklade de svenska konkurrenterna bättre lindrivna personhissar. Alvar Lindmark grubblade länge och väl innan han kom på idén att helt sonika byta drivsystem på bygghissarna. Han lät ersätta linorna med ett system där hissarna istället klättrade på kuggstång. 1962 introducerades den första kuggstångsdrivna hissen. Systemet visade sig vara helt rätt och från att ha varit en liten aktör på bygghissmarknaden seglade nu Alimak-Verken upp i toppen.

Ny ägare
Den kreative Alvar Lindmark var emellertid inte speciellt ekonomiskt sinnad och 1965 sade hans bank upp krediterna. Banken ville ha ordning och reda i verksamheten och in som ny ägare kom investmentbolaget Promotion. De hade samtidigt köpt krantillverkaren Lindénkranar i Västerås och slog 1968 samman dessa företag till Linden-Alimak AB.
I början av 1970-talet började det att knaka i fogarna för kranförsäljningen medan det fortfarande fanns en växande marknad för hissarna. Verksamheten diversifierades och Linden-Alimak gav sig på helt nya produktområden. Bland annat köptes Basks Mekaniska i Norsjö och utvecklingen av en fyllhydraulisk borrjumbo tog fart. På den fronten hade emellertid Linden-Alimak hamnat i ett getingbo fyllt av ekonomiskt starkare konkurrenter. I början av 1980-talet tvingades de ge upp satsningen på borrmaskiner och samtidigt gick även krantillverkningen i graven. Verksamheten i Västerås lades ner.

Kärnverksamheten återigen i fokus
Nu gällde det att satsa på kärnverksamheten, som bestod av hissar. Företaget hade även i början av 1970-talet kompletterat sitt program med permanenta servicehissar, vilka bland annat användes ute på oljeplattformarna i Nordsjön.
Verksamheten konsoliderades och lönsamheten förbättrades avsevärt mot slutet av 1980-talet. Det lokala börsbolaget Karolin Invest kom 1988 in som ägare. En av huvuddelägarna i Karolin var Alvar Lindmarks bror Samme, som också tidigare varit verksam inom Alimak-Verken. 1996 såldes Karolin Invest till investmentbolaget Atle.
Samma år förvärvade Alimak företaget Cimar, som var den ledande italienska tillverkaren av arbetsplattformar. Breddningen av produkter ledde fram till introduktionen av det nya industrihissprogrammet Alimak SE och 1998 lanserades Alimak C-20, en moduluppbyggd serie bygghissar och arbetsplattformar.

Världens mest populära
Riskkapitalbolaget 3i och Ratos köpte 2001 Atle och samma år bildades Intervect AB genom sammanslagningen av Alimak och den världsledande holländska plattformstillverkaren Hek. 2004 var det dags att lansera ett nytt modulbaserat bygghissprogram, Alimak Scando 650, vilket blev en enorm succé. Alimak Scando 650 är idag världens mest populära bygghisskoncept.
Efter många turer kring vad företaget skulle heta döptes Intervect 2005 om till Alimak Hek. Året därpå förvärvade Alimak Hek produktionsverksamheten från Champion Elevators i USA och hyresbolaget Conrent i Australien.
2006 köpte det svenskbaserade riskkapitalbolaget Triton Alimak Hek Group. Samma år startades tillverkning i Kina för att försöka komma in på den kinesiska byggmarknaden – den enda marknaden i världen där Alimak Hek inte är ledande när det gäller bygghissar.
2007 lanserades Alimak Heks fjärrövervakningssystem A3 och Hek modulsystem för arbetsplattformar, transportplattformar och materialhissar som var en vidareutveckling av Alimak C-20.

Mycket krut på lean
2010 kom den utökade Alimak SE-serien av industrihissar som nu klarar laster upp till 3,3 ton på en enkel mast. Den senaste i raden av nya produkter är de lätta transportplattformarna i Hek-serien, TPL 500 och 300 som introducerades 2011 och är den mest kostnadseffektiva vertikala transportlösningen på marknaden.
De senaste åren har Alimak Hek lagt mycket krut på effektiviseringar enligt det väl beprövade Lean-konceptet. Inom Alimak Hek-koncernen arbetar idag cirka 700 personer varav cirka 300 finns i Skellefteå. Den 22 augusti firades den pigga 65-åringen i samband med en jubileumsmiddag med hela personalstyrkan i Skellefteå.