Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Alla bidrar i utvecklingen av gröna Alvesta

Alvesta Renhållning AB spelar en nyckelroll i utvecklingen av Alvesta som grön kommun. Hela Kronoberg har en hög miljöambition. Alvesta befinner sig sedan länge i framkanten av det arbetet och kommer att fortsätta driva miljöfrågorna med hög prioritet, lovar Conny Pettersson, vd på renhållningsbolaget.

Region Kronoberg har tillsammans med kommunerna i länet utvecklat en målbild för 2025 som enkelt sammanfattat går ut på att skapa grön tillväxt, det vill säga tillväxt genom att satsa på hållbara alternativ. Det omfattar all typ av verksamhet och alla branscher, samt inte minst alla som bor och arbetar i Alvesta som dagligdags kan göra bättre val för miljön.

Alla kan bidra
För företag i Alvesta finns redan goda möjligheter att göra ett bra miljöarbete, genom att samarbeta med det kommunala renhållningsbolaget och ta del av deras miljötjänster.
Faktum är att en smidig avfallshantering med en effektiv återvinning kan ge större ekonomisk vinst än vad många anar. Ju mer som kan sorteras rätt och återvinnas – desto lägre blir avfallskostnaderna. Men allt handlar inte om att spara en slant, utan snarare om att visa gott renommé genom att göra rätt.
Allmänheten spelar också en viktig roll för miljöarbetet i Alvesta. Under 2018 introducerades sortering av matavfall med ett smart system. Samma kärl används som tidigare, men man sorterar enkelt sitt avfall i gröna och röda påsar. De gröna är passande nog för matavfallet. Det handlar om biologiskt nedbrytbara specialpåsar som automatiskt sorteras ut med optisk teknik.
– Detta är ett genialt system. Det kräver inga extra kärl som tar plats ute hos kommuninvånarna, och systemet är enkelt att förstå så att alla kan göra rätt. Dessutom hämtas avfallet med samma fordon istället för flera och det har sparat in en stor investering för oss, säger Conny Pettersson.
Även påsarna köps in med mesta möjliga besparing i åtanke. Tillsammans med kollegorna i Ljungby handlar Alvesta Renhållning upp påsarna till ett bättre pris, och därmed kan kostnaderna hållas nere för alla invånare i både Alvesta och Ljungby kommuner.

Alvesta visar vägen
Det insamlade matavfallet är öronmärkt för biogasproduktion och går vidare till sortering i grannkommunen Ljungby, som har en modern optisk sorteringsanläggning med hög kapacitet.
– Alvestaborna gör en stor miljöinsats genom att tillhandahålla en viktig råvara för svensk biogasproduktion. Ambitionen är att öka den produktionen på riksnivå och då måste fler engagera sig. Här visar Alvesta som mindre kommun redan nu vägen för andra kommuner, menar Conny Pettersson.
Långt ifrån alla kommuner sorterar matavfall idag. Det kan ofta bero på att man inte kan byta renhållningsfordon, eller inte har möjlighet att hämta flera gånger i veckan.
– Men att sortera matavfall är inte så krångligt som man kan tro – med optisk sortering blir arbetet högeffektivt och mycket tillförlitligt. Allt insamlat avfall hamnar på samma sorteringsband och resten sköts per automatik. Den optiska sorteringsmetoden innebär en lägre investeringskostnad än andra alternativ, säger Conny Pettersson, som är mycket nöjd med uppstarten av den nya verksamheten.