Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Alla dörrar står öppna efter en examen från CNG

Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) i Finspång erbjuder en rak rekryteringsväg direkt från gymnasieskolan till näringslivet. Skolan är nationellt uppmärksammad som en modellskola för tekniska och yrkesförberedande utbildningar som leder till jobb med mätbara resultat. Att CNG dessutom erbjuder möjligheten att läsa in högskolebehörighet bidrar till att många ungdomar bosatta i större kommuner väljer Finspång som studieort.

Att CNG är en gymnasieskola som skiljer sig från mängden står klart redan vid första anblicken. Skolan är en non-profit-friskola där alla resurser ska gå till eleverna. Skolans atmosfär präglas av företagsamhet och samverkan, det märks och känns så fort man kliver innanför dörren. Som friskola har CNG en lite annorlunda ägarkonstellation som också speglar ett starkt fokus på samverkan, skolan ägs sedan 2004 av Finspångs kommun och ett antal aktörer från det lokala näringslivet.

Verklighetsförankrade studier för arbetslivet
Vd Magnus Schenström poängterar att alla dörrar står öppna efter en examen från CNG. Skolan garanterar utbildningar av hög kvalitet med en stor portion verklighetsförankrat innehåll och eleverna får knyta viktiga kontakter för sin framtida karriär genom samarbete med företag i regionen. Företagen får i sin tur unika möjligheter att lära känna potentiell arbetskraft, bygga upp rätt kompetens och vara med och forma framtidens utbildningar.
– Vi satsar på att sprida intresse och rekrytera till yrkesområden som på nationell nivå anses vara svårrekryterade, förklarar Magnus. Det handlar dels om teknikorienterade områden som representeras av de två yrkesförberedande programmen El- och energiprogrammet respektive Industriprogrammet, samt studieförberedande Teknikprogrammet och T4, programmet för gymnasieingenjörer.
– Vi erbjuder dubbla kompetenser, där eleven med stor frihet kombinerar teori och praktik mellan de olika programmen. Detta möjliggör för elever som går exempelvis industriprogrammet att välja studieföreberedande kurser och på så vis tillgodogöra sig det som krävs för att kunna läsa vidare.
Möjligheten att komplettera och välja fritt gör industritekniska programmet eftertraktat, trots att programmet fått minskat intresse i andra delar av landet.
– Våra teknikutbildningar lockar fyra gånger fler elever om man jämför med riket i snitt, det är vi mycket stolta över. Vårt industritekniska program har en bra status, med många elever som väljer programmet som förstahandsval. Vi har alltid fler förstahandssökande än platser till våra gymnasieprogram.
Ett annat svårrekryterat område är vården, och som svar på arbetsmarknadens efterfrågan har CNG i samverkan med stiftelsen Mo Gård, Finspångs kommun och Landstinget nyligen startat Vård- och omsorgsprogrammet med stora förhoppningar på en lika god tillströmning här.

Skolans samhällskontrakt
För att ytterligare skapa intresse kring teknikområdet bedriver skolan samarbeten med flera grundskolor i regionen.
– Företagen här i regionen är verkligen involverade, och i gengäld är vi en rekryteringskanal för dem. För att vi på sikt ska vara framgångsrika i vår rekrytering till de olika programmen så måste vi fånga barn och ungdomars intresse för teknik tidigt, längre ner i grundskolans år. Det är viktigt vi kan kommunicera vilka utbildningar man ska satsa på i enlighet med de behov som finns på arbetsmarknaden.
CNG har även byggt upp internationella samarbeten och utbyten där elever får göra delar av sin praktik utomlands. Samarbete finns med bland annat Tyskland, Frankrike och Schweiz. En grupp elever har dessutom varit i Makedonien för att dokumentera hur industrin fungerar där, och ungdomar från Makedonien besöker Sverige och CNG i samma syfte.
– Vi erbjuder en mycket omväxlande och spännande studietid här på CNG. Vi har ett viktigt samhällskontrakt där vi dels ska ta vara på våra ungdomars kompetens och dels trygga framtida arbetskraft i regionen. Hela vår struktur vittnar om det, rundar Magnus Schenström av med.