Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Alla ska känna igen sig i Jamtlis verksamhet

Alla ska känna sig hemma på Jamtli, menar landsantikvarie Henrik Zipsane. Så är också Jamtlis satsning på småhus intill museet i Östersund motiverad. Idag utgör de bostäder för nyanlända, men i framtiden kan de användas som hotellanläggning.

Mer än 20 procent av Sveriges nuvarande befolkning har utländsk bakgrund. Kalkylen är baserad på antalet utlandsfödda samt de som är födda i Sverige men som har föräldrar som båda är födda i något annat land. I vissa delar av landet är andelen högre, och i andra något lägre. Det är dock tydligt att den demografiska utvecklingen pekar på att en högre andel av landets befolkning kommer att ha utländsk bakgrund i framtiden.
– Genom att låta bygga de nya husen ser vi över en mycket viktig samhällsfråga som omfattar flera delar: bostadsbrist, integration och inte minst en aktiv marknadsföring av Jamtli som en mötesplats för alla i det mångkulturella samhället. Redan för femton år sedan beslutade vi oss på Jamtli för att införliva det mångkulturella i vårt DNA, säger Henrik Zipsane.

Ska tilltala alla
Jamtli har byggt nio småhus, och Östersundshem bygger i skrivande stund fyra likadana hus. Förhoppningen är att det allmännyttiga bostadsbolaget ska komplettera sin investering med ytterligare fyra hus inom en snar framtid, och antalet småhus blir då 17. I framtiden kanske samtliga utgör en del av Jamtli hotell som Henrik redan har drömt om under många år.
– Vi har mycket omfattande tillväxtplaner nu. Jamtli ska tilltala hela befolkningen, oavsett bakgrund. Ju fler som kan identifiera sig med oss, desto större värde kommer vår verksamhet att få. Husen ska i första hand fylla en samhällsnyttig funktion, men i framtiden kan vi omvandla allt till kommersiella värden och hyra ut husen för övernattning. Då har vi dessutom redan etablerat god kontakt med nästa generation.
Jamtli är en verksamhet som är beroende av att människor ser värdet av att besöka anläggningen. Intäkterna återinvesteras för att stärka utbudet och därmed blir upplevelsen spännande även nästa gång man besöker Jamtli. För att stärka varumärket ännu mer finns det ett stort intresse av samhällsnära insatser av samma typ som de nya småhusen.

Levande året om
De stora aktörerna i Åre och Vemdalen är redan intresserade av att samarbeta med Jamtli. Ett sådant samarbete skulle mycket väl kunna resultera i ökade intäkter för dem, eftersom man tillsammans skulle kunna skapa helt nya upplevelsepaket. Under vintern har Jamtli därför påbörjat en ny dialog med aktörer i fjällvärlden för att på sikt levandegöra länsmuseet året om.
– Det är långt över en miljon människor som rör sig i fjällen i vår region under vintersäsongen. Det utgör en fantastisk potential för oss att marknadsföra Jamtlis erbjudande mot en mycket stor målgrupp. Det känns väldigt spännande att påbörja den här utvecklingen nu, säger Henrik Zipsane, som också är noga med att poängtera att Jamtli ska vara ett komplement till andra upplevelser i regionen.