Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Alla ska känna sig hemma på Jamtli

De alldeles nybyggda småhusen intill Jamtli – det regionala huvudmuseet i Jämtland-Härjedalen vittnar starkt om Jamtlis framtidsvisioner. För att understryka att Jamtlis verksamhet ska tilltala alla, oavsett ålder, ursprung och intressen, har många nya investeringar gjorts parallellt med husbygget. Bland dem finns den helrenoverade Konsumbussen, som restaurerats för sitt ursprungliga uppdrag som 50-talets butiksbuss.

Jamtli har vårdat jämtländsk historia och kulturarv under drygt ett sekel, och nu kompletteras uppdraget med ett bredare samhällsperspektiv med fokus på integration. De nya husen har byggts för bland annat flyktingfamiljer och är ett viktigt inslag i visionen om att alla ska känna sig hemma på Jamtli.
För Jamtli betyder integration också att ta vara på olika intressen och möta alla åldersgrupper. Det är en ambition som gör sig extra tydlig i den upprustade butiksbussen, eller Konsumbussen, som Stiftelsen Jamtlis vd Henrik Zipsane kallar den. Bussen var under 50-talet en vanlig syn, och tack vare den kunde man handla det man behövde i byarna kring Östersund, som är så små att de saknade lanthandel.
– Jamtli har investerat i bussen för att ta vara på en del av traktens historia och återge den på ett roligt och givande sätt. Bussen har genomgått en förvandling under de senaste två åren och presenterades nu under sommaren. Jag tror att många blev nostalgiska och kände igen sina barndomsminnen tack vare den, säger Henrik Zipsane.
Eftersom målet är att erbjuda något för alla innehåller bussmiljön både café och en lekhörna för barnen. Det främsta syftet var att återskapa en del av Jämtlands historia och det har man lyckats mycket bra med.

Drömmar förverkligas på Jamtli
En annan framtidsvision som Henrik Zipsane gärna talar om är drömmen om att bli en levande verksamhet året om. Jamtli har många besökare under sommarhalvåret, men under vintern har det tidigare varit låga besökstal under längre perioder. Nu vill Jamtli höja besökstalen under hela året, och för att möjliggöra det diskuteras möjligheter kring nya samarbeten med ägare av närliggande skiddestinationer.
– De stora aktörerna bakom destinationerna i Åre och Vemdalen är lika angelägna som vi, menar Henrik Zipsane, och förklarar att det blir ett ömsesidigt utbyte där Jamtlis aktiviteter kan locka nya målgrupper och dessutom få besökarna att stanna i regionen lite längre. Det handlar om att förstärka fjällvärldens erbjudande genom att krydda med fler upplevelser.
– Det känns väldigt spännande att påbörja den här utvecklingen nu, fortsätter Zipsane. Det är en marknad som vi inte har varit verksamma inom tidigare, men om vi är riktigt duktiga och kreativa så kan vi tillsammans med partners i hotell- och restaurangvärlden skapa helt nya upplevelser för nya besökare som kanske inte hade valt en skidsemester annars.
Från både Jamtlis och de andra aktörernas sida finns ett stort intresse för att skapa helt nya upplevelsepaket. Inte minst i Åre finns det unika möjligheter för det, speciellt med tanke på den gamla bergbanan som skulle kunna användas som en kulturaktivitet.
Precis som projektet med de nya småhusen på Jamtli i Östersund, driver Henrik Zipsane samarbetet med skiddestinationerna med stark framåtanda och målmedvetenhet. Som avslutning säger han:
– Jag drömmer om många saker som kan lyfta Jamtli till en ny nivå. En del har redan blivit verklighet – ta bara de nya husen som exempel. Idag är de permanenta bostadshus, men om några år kan de bli en del av framtidens Jamtli hotell och stugby. Jag känner en enorm tilltro till framtiden.