Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Alla stora industrier är potentiella kunder för Damen Oskarshamnsvarvet

Det är få än idag existerande företag som har en lika lång historik som Damen Oskarshamnsvarvet. Än färre är de som fortfarande verkar inom samma bransch som företaget grundades inom. För även om dagens varvsverksamhet i Oskarshamn omfattar reparationer och ombyggnationer så är det samma hantverk och samma kunskap i grunden.

Damen Oskarshamnsvarvet är en mångsidig och pålitlig partner för alla som behöver underhålla, reparera och uppgradera fartyg i Östersjöregionen. Varvets kunskap bygger på erfarenhet från att ha levererat över 500 nybyggen mellan 1863 och 1995. När skeppsbyggarbranschen förändrades under 80- och 90-talen valde man i Oskarshamn att fokusera mer på reparationer och på så vis överleva.

Servar även övrig industri
Sedan 2012 är Oskarshamnsvarvet en del av Damen och affärsområdet reparationer och ombyggnationer. Allt från enkla fartygsreparationer på ett par veckor till ombyggnationer som kan ta upp till ett år och omfatta allt från små tankers till stora passagerarfärjor är vardag för Damen Oskarshamnsvarvet. Dessutom finns fler växande affärsområden som grundas på samma kunskap, men som riktar sig mot andra industrier utöver den marina.
– Idag har vi en omfattande verksamhet inom stålkonstruktion samt ytbehandling av olika industriella applikationer. Det kan vara inom allt från kraft- till offshoreindustrin. Alla stora industrier i regionen är därför potentiella kunder till oss, säger Flip van der Waal, vd för Damen Oskarshamnsvarvet Sweden AB.

Ombyggnationer ökar
Varvet medverkar i flera större industriprojekt i regionen kring Östersjön. Detta vid sidan av den dagliga reparationsverksamheten. Under de senaste åren har antalet ombyggnationer också ökat i takt med att färjerederierna behöver uppgradera sina befintliga fartyg för att möta nya miljö- och passagerarkrav.
– Det är ofta en mer lönsam affär att förlänga livet på ett befintligt fartyg, jämfört med att investera i ett helt nytt. Vi strävar efter att uppnå bästa lönsamhet för våra kunder i alla projekt. Vi ska vara förstahandsvalet i Östersjöregionen, påtalar Flip van der Waal.

Minst 160 år till
Det anrika Oskarshamnsvarvet har en historik och kunskapsbas som talar för sig själv. Damen har muskler som gör stora investeringar möjliga. Tillsammans blir det en oslagbar kombination.
– Jag ser en ljus framtid där Damen Oskarshamnsvarvet är en multidisciplinär leverantör av konstruktions-, underhålls- och reparationstjänster till den marina industrin likväl som övrig tung industri, säger Flip van der Waal, och tillägger som avslutning:
– Vi ska vara med och utveckla industrin i Oskarshamn och hela Östersjöregionen. Varvet har funnits i snart 160 år och vi ska vara en spelare att räkna med i minst lika många år till.