Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Alla tjänar på hållbar produktivitet

Atlas Copco Rock Drills i Örebro är en globalt marknadsledande leverantör av kompletta borrsystem till gruv- och anläggningsindustrin. Det är kvalitet, säkerhet och pålitlighet som gäller i alla led, och kraven är dessutom höga avseende kontinuerlig produkt- och systemutveckling som leder till effektivisering i kundernas processer.

De bergborrmaskiner och borraggregat som Atlas Copco utvecklar och tillverkar i Örebro används i stort sett över hela världen. Framstående konkurrensfördelar är exceptionellt funktionsvärde som kompletteras med hög teknisk expertis.
Atlas Copco Rock Drills AB tillhör Atlas Copco-Gruppens affärsområde Mining and Rock Excavation Technique (gruv- och bergbrytningsteknik). Affärsområdet kommer från och med april 2018 delas från resterande Atlas Copco. Delningen leder till att ett nytt globalt företag grundas med cirka 14.000 medarbetare och kunder över hela världen. Det nya företaget kommer att fokusera helt på gruv- och anläggningsindustrin.
– Vi levererar till flera av de största aktörerna i världen och står för en unik kunskapsbank som vi måste förvalta, säger Jonas Albertson, Verkställande Direktör för Atlas Copco Rock Drills AB. Han tillägger även att verksamheten i Örebro har stärkts, då tillväxten på anläggningssidan har balanserat gruvbranschens konjunktursvängningar.
Trots att gruvindustrin sedan 2012 befinner sig i lågkonjunktur, har Atlas Copco klarat sig mycket bra med bibehållen kompetens.

Säkerhet och kvalitet alltid först
– Trots att konkurrensen är fortsatt tuff på alla marknader fortsätter Atlas Copco att jobba med kärnvärdena Interaktion – Innovation och Commitment för att säkerställa att vi förblir First in Mind – First in Choice mot våra kunder, berättar Jonas Albertson.
– Det som utvecklas och tillverkas i vår regi är högvärdiga och tillika högpresterande produkter – om något skulle gå fel så kan konsekvenserna bli mycket omfattande. Därför kommer säkerhet och kvalitet alltid först för oss. Vi jobbar med våra kunder för att förbättra deras effektivitet.
Däremot är hållbarhet mycket eftertraktat. Sett ur ett livscykelperspektiv så är det både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att använda bergborrmaskiner och borrsystem från Atlas Copco. Jonas Albertson förklarar:
– Vi vill ge våra kunder hållbar produktivitet och på så sätt hjälpa dem att få ut mer av sina investeringar. Med hjälp av bättre funktion kan våra kunder både spara resurser och tjäna mer på att använda våra system och maskiner.
Att satsa på lägre energiförbrukning utgör en stor del av utvecklingsarbetet inom samtliga produktkategorier. Atlas Copco har redan flera olika bergborrar på marknaden som förbrukar avsevärt mindre energi än likvärdiga maskiner från konkurrenter. Det är ett spår man kommer fortsätta på.
Ett annat intressant exempel är att Atlas Copcos borrsystem kan öka precisionen i kundernas arbete och därmed minska kostnaderna för andra led i verksamheten, såsom sprängning och krossning, vilket generellt är mer kostsamt än att borra. Även här är hållbarhetsaspekten tydlig.

Attraktiv arbetsgivare
En viktig fråga för framtiden kretsar kring hållbar kompetensförsörjning. För Atlas Copco är det viktigt att kunna behålla kompetens och bygga vidare på den expansiva kunskapsbanken som började ta form när företaget grundades i Stockholm 1873.
– Vår främsta konkurrensfördel är våra medarbetare, de står för den högteknologiska utvecklingen som gör oss marknadsledande. Därför är det viktigt att vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, säger Jonas Albertson.