Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Alla trivs på Öland

Mytomspunna Öland är en fantastisk plats både att besöka och att bo på. Här finns allt från naturupplevelser till trendiga butiker och restauranger. Allt i vackra omgivningar och en gemytlig atmosfär. Inte undra på att alla trivs på Öland!

När i princip alla pratar om värdet av att bidra till en mer hållbar utveckling bör semester på hemmaplan hamna högt på agendan. Intresset för Öland har alltid varit stort, men under de senaste åren ser man från Ölands kommunalförbund att antalet besökare blivit ännu större. Öland är en stark sommardestination men intresse finns av att förlänga säsongen och skapa reseanledningar under hela året.

Levande destination året om
Öland har många fina möjligheter. Det finns samtidigt utmaningar. En av dem är vattenbrist som gärna gör sig påmind under sommaren. Kommunalförbundet har därför investerat i två nya vattenverk för att möta framtiden som högst sannolikt omfattar fler turister som vistas på Öland.
Den största utmaningen är inte att locka fler turister till Öland under sommartid, utan att få en jämnare fördelning av besökare under hela året. Att ett 120-tal cykelturister vistades på Öland i november 2019 är en bra början, men det finns mycket mer att utveckla för framtiden.
– Vi ser en tydlig ökning av så kallad outdoorturism och naturturism över lag. Den här typen av turism kan med fördel utvecklas under hela året och utgöra ett bra underlag för att Öland ska vara en levande destination året om, menar Johan Göransson, turistchef på Ölands kommunalförbund.

Vill förena besöksnäring och lantbruk
Om man ser till det ständigt aktuella hållbarhetstemat så spelar besöksnäringen en avgörande roll. Fler borde se möjligheter att semestra närmare, man behöver inte resa till andra sidan jordklotet för att få uppleva något nytt. Öland har fantastiska miljöer som är unika för ön och som inte kan upplevas någon annanstans.
Ett exempel är de vackra odlingslandskapen på södra Öland. Det finns över 100 lantbruk på Öland, och besöksnäring och lantbruksverksamhet kan förenas i nya upplevelser.
– Över 90 procent av alla som besöker Öland är bosatta någon annanstans i Sverige. De är vana vid en hög standard och väljer gärna närproducerat när det är möjligt. Då kan vi på Öland verkligen erbjuda en unik upplevelse, vi skulle kunna utveckla koncept med fler gårdsbutiker, nya matställen och så vidare. Allt är möjligt om vi samverkar, säger Johan Göransson.

Hög livskvalitet i en lugnare miljö
Det finns ett stort intresse att få några av Ölands många besökare att stanna kvar, och bosätta sig på ön året om. Kommunalförbundet förbereder nu för att kunna ta emot fler invånare genom att stötta Ölands kommuner i att tillgängliggöra tomtmark och planera för ökad bostadsproduktion.
Tack vare digitalisering och fiberutbyggnad kan man idag bosätta sig nästan var man vill och ändå driva framgångsrika verksamheter. Öland är då ett mycket bra alternativ för den som söker hög livskvalitet i en lugnare miljö, men samtidigt med all tänkbar service inom räckhåll.