Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allbohus uppgraderar sitt kundfokus

Det kommunala bostadsbolaget i Alvesta, Allbohus, har en nyckelroll i kommunens fortsatta utveckling. För att trygga tillväxt måste det finnas bra bostäder med bra lägen till rimliga priser. Då är hyresrätten ofta det mest självklara alternativet. Hur kan hyresrätten bli ännu mer attraktiv? Allbohus kraftsamlar och möter kunderna genom aktiv dialog.

Allmännyttans bostadsbolag Allbohus ser det som sin uppgift att vara en del i den hållbara samhällsutvecklingen med fokus på bra boende i Alvesta. Organisationen strävar efter att bli mer kundfokuserad och i det arbetet ingår bland annat satsningar på ökad synlighet, fler gemensamma ytor och sammankomster samt ett ännu större engagemang för att skapa trivsel i bostadsområdena.
– Att kommunicera förändringar och förbättringar är en del i arbetet för framtiden. Vi jobbar med att ha en ökad transparens och tydlighet gentemot alla våra kunder, det vill säga våra hyresgäster. Vi har ett stort behov av att både renovera och bygga nytt i nästan alla våra områden och vi sätter en ny strategi för att kunna genomföra det nu, säger Caroline Fagerström, kundchef
Allbohus har även sedan september i år en ny vd, Thomas Ottosson, som tillsammans med medarbetare och kunder kommer att sätta en ny strategi för hur bolaget ska utvecklas framöver. Renoveringsbehovet är stort genom nästan hela beståndet och det medför naturligtvis en stor utmaning om man samtidigt är i skriande behov av fler bostäder.

Nybyggen under planering
Allbohus äger och förvaltar knappt 2000 lägenheter som förutom i Alvesta tätort finns i Vislanda, Torne, Lönashult, Grimslöv, Moheda, Torpsbruk och Hjortsberga. Det ger en bra spridning där man medverkar till att levandegöra hela kommunen. Vid framtida nybyggen kommer även mindre orter att vara aktuella.
– Det finns planer på att bygga nytt både i Alvesta tätort och i våra övriga områden. Vi diskuterar nu möjligheter för nyproduktion där vi fokuserar på energieffektiva lösningar samtidigt som vi måste hitta former för att kunna hålla en hyra som är acceptabel, säger Caroline Fagerström.
Att bygga resurseffektivt är självklart – men hur det ska genomföras är fortfarande under planering. Det kommer att bli stora förändringar som kommer att påverka Alvestas bostadsmarknad positivt – med nya flyttkedjor som väntad respons, men riktigt när det kan komma igång vill Caroline Fagerström inte avslöja i dagsläget. Ambitionen att bygga nytt finns och allt tyder på att Alvesta kommer att bli en starkare inflyttningsort framöver.