Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Alléskolan uppnår visionen – störst i Örebro län

Alléskolan har i stora drag nått visionen som fastställdes 2010. Senast 2015 ska Alléskolan vara Örebro läns största gymnasieskola med länets bredaste utbud av både teoretiska och praktiska utbildningar. Det har redan uppnåtts, och den andra delen av visionen som omfattar länets högsta trivselfaktor är på god väg att uppfyllas.

Sydnärkes Utbildningsförbund, som ansvarar för drift och vidareutveckling av den gemensamma gymnasieskolan i Hallsberg, Askersund och Laxå kommuner, har med Alléskolan lyckats bygga upp länets mest heltäckande gymnasiecampus. Här erbjuds samtliga nationella program samt fem introduktionsprogram. Skolan har riksintag med flera unika profiler, bland annat inom musik och idrott.

Utmaningar vänds till fördelar
Sydnärkes Utbildningsförbund har lyckats vända utmaningar till fördelar. Tidigare ägdes förbundet av fyra kommuner, varav den största lämnade förbundet år 2008. Samma år introducerades det fria valet i gymnasieskolan, och dessutom har årskullarna minskat med mellan 30 och 40 procent från 2008 fram till idag. Trots det så har Alléskolan fortsatt att växa.
– Trots minskade elevantal har vi lyckats skapa tillväxt i Alléskolan, som idag har elever från nästan 40 kommuner över hela Sverige, säger Marie Kilk, förbundsdirektör Sydnärkes Utbildningsförbund.
Helhetsomsorg, ambition och nytänkande är skarpa kännetecken för Alléskolan. Och det märks. Skolan har nått målen som fastställdes 2010 och är idag störst i Örebro län, både i antal elever och i programutbudet.

Alla får förstahandsvalet
Speciellt utmärkande för Alléskolan och Sydnärkes Utbildningsförbund är möjligheten att skräddarsy utbildningar efter rådande behov.
– Det är en klar fördel som kommer av att vi är så pass stora, förklarar Marie Kilk. Vi kan utforma och bygga utbildningar efter önskemål, även om det bara är en handfull elever som sökt en viss utbildning så kan vi anordna den.
Det hör också till skolans grundprincip – att erbjuda alla elever sitt förstahandsval. Med över 450 olika kurser kan Alléskolan leverera precis efter önskemål.
– Att man som elev får sitt förstahandsval ökar givetvis motivationen till att fullfölja sin utbildning, tror Marie.

98 procent trivs
Marie Kilk berättar att undersökningar visar att hela 98 procent av eleverna på skolan säger att de trivs.
– Vi har lyckats skapa en unik kultur på skolan som andas trivsel bland både elever och lärare, med ett öppet och respektfullt arbetsklimat. Det tycks råda en viss stolthet i att gå på Alléskolan, eleverna säger bland annat att de kan rekommendera sin skola till andra. Det är vi naturligtvis mycket stolta över.
Marie understryker att ledstjärnan i arbetet är framåtandan som syns och märks på Alléskolan, där både elever och medarbetare känner sig delaktiga i skolans fortsatta utveckling.
– Vi har skapat en fantastiskt bra skola tillsammans och vi kommer att fortsätta utveckla den tillsammans, säger hon avslutningsvis.