Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt annat än ett vanligt distributionsföretag

Lokal distribution och expressbudtjänster blir mest effektiva om de utförs av någon som verkligen känner till området, som kan ställa om snabbt efter nya förhållanden och som därmed även är väl medveten om vilka utmaningar som kan finnas på vägen. Det var med det synsättet som Janne Barany etablerade Halmstad Delivery för snart 25 år sedan.

För Halmstad Delivery började det med en skåpbil och en mans brinnande intresse för att bygga hållbara distributionstjänster. Med hållbara avses både ekonomiskt och miljömässigt hållbara tjänster som dessutom bidrar till en ökad lönsamhet i kundernas affärer eftersom man kan lita på att godset alltid når fram i rätt tid. Precis som avtalat.
Även om Halmstad Delivery numera har ett 40-tal anställda och en matchande fordonsflotta så är det grundläggande synsättet fortfarande samma som när Janne startade verksamheten. Och om någon chaufför blir sjuk eller om det är extra mycket att göra – då sätter Janne sig gärna i lastbilen igen.

Framgångsrik modell för samdistribution
Halmstad Delivery är franchisetagare för Jetpak sedan 2009, ombud för DSV i Halland sedan många år och har även ett nytecknat avtal med Lidl. Sedan 2013 tillbaka sköter företaget även samdistributionen för Halmstad kommun. Genom smart planering och tillämpning av tidfönster servas cirka 500 kommunala verksamheter. Modellen är så framgångsrik att andra kommuner kontaktat Halmstad Delivery i förhoppning om samarbete, många andra kommuner och åkerier är också på väg att införa liknande system nu.
– Under de tre år som vi hittills har kört på uppdrag av kommunen har vi sparat in cirka 100 000 transporter för dem. Det är tack vare en välplanerad distribution där vi samordnar allt med en bil, istället för att köra med flera bilar till närliggande verksamheter. Konceptet sparar stora ekonomiska resurser och bidrar samtidigt till en bättre miljö med färre transporter, säger Janne Barany, som även poängterar att Halmstad Delivery och Halmstad kommun var först i Sverige med modellen.
– Vi är mycket nöjda med samarbetet med kommunen. För oss handlar det om att utföra ett uppdrag riktigt bra, istället för att samla på oss fler uppdrag hela tiden. Vi skapar goda relationer som håller över tid, vi känner vår omgivning väl och är medvetna om vad den lokala marknaden behöver.

Inga genvägar
Halmstad Delivery är allt annat än ett vanligt distributionsföretag. För Halmstad Delivery finns inga genvägar när det gäller god service och att alltid leverera enligt överenskommelse. Det manifesteras genom devisen ”One way or another”, som åsyftar företagets strävan efter att alltid leverera – med kundens behov i fokus.
– Vår bransch är kanske Sveriges mest utsatta konkurrensmässigt, men vi lyckas ändå skapa en sund tillväxt och får fler kunder hela tiden. Vi konkurrerar med precision, leveranssäkerhet och god lokalkännedom. Vi är proffs på lokal distribution och det tänker vi fortsätta vara, säger Janne.
Att ständigt hålla sig a jour med vad marknaden efterfrågar är för Halmstad Delivery en självklarhet. Miljöengagemang ligger också i tiden och Janne Barany påtalar att Halmstad Delivery även befinner sig i framkant på den fronten. Snart utökas fordonsflottan med en HVO-driven bil, investeringen är ett naturligt steg i företagets miljöarbete.