Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt annat än ”plast som plast”

Det finns många producenter av plastdetaljer på marknaden och konkurrensen är väldigt hög från lågkostnadsländerna. De olika leverantörerna kan dock skilja sig mycket från varandra, och den som är insatt i branschen vet att det inte är ”plast som plast” som gäller.

När det gäller avancerade plastdetaljer är det få som kan leverera med samma precision och kvalitet som Talent Plastics i Laxå. Företaget levererar till kunder över hela världen, däribland några riktigt stora aktörer som mer eller mindre driver utvecklingen inom sina respektive nischer. Att en mindre processindustri med 26 anställda har kapacitet och resurser för det är imponerande.
– Det vi tillverkar har mycket stora applikationsområden – i stort sett alla industrier som behöver någon form av plastdetalj är en potentiell kund. Idag har vi kunder inom vitt skilda segment som fordon, industri, konsument samt marin som exempel, berättar Anne Willman, som är VD på Talent Plastics i Laxå.

Inte som andra
Företaget är en del av en svenskägd koncern och affärsområdet som just Talent Plastics Laxå AB tillhör har åtta enheter i Sverige och Estland. Samtliga är moderna anläggningar omfattande både den senaste tekniken och framstående kompetens.
– Vår största styrka är att vi inom Talentgruppen drar nytta av varandras kunskap och kapacitet, och därmed kan varje lokal enhet leverera även i mycket stora projekt. Vi är dessutom breda i vårt erbjudande och kan bidra med kompetens redan vid designstadiet och prototypframtagning till storskalig produktion av höga volymer, fortsätter Anne Willman.
Det handlar alltså inte om att bara leverera en plastdetalj. Uppdragen omfattar även en hel del kunskapsutbyte och det är kanske det som särskiljer Talent Plastics från många andra leverantörer.

Breddar verksamheten
Talent Plastics Laxå AB satsar på att bredda kundbasen och satsar mot fler branscher. Tack vare strategiska investeringar kan ytterligare bearbetning av fordonsindustrin även möjliggöras.
– För oss är det oerhört viktigt att bredda verksamheten med tanke på att marknaden förändras snabbt. Om vi då har flera olika segment/branscher att leverera till så kan vi hålla orderboken full och fortsätta vidareutveckla verksamheten i Laxå.
Anne Willman förklarar också att det kan finnas utökade möjligheter i att få göra mer för varje kund, det vill säga mer omfattande uppdrag med fler förädlingssteg.
– Vi har förmågan att kombinera hög kvalitet och precision enligt kundens krav med ett konkurrenskraftigt pris. Det gör oss till en intressant samarbetspartner. Inom Talentgruppen kan vi lösa de flesta av kundens utmaningar. Som exempel kan nämnas om behov finns av maskinstorlek som vi inte har i Laxå kan ett systerföretag bistå.

Viktiga för Laxå
Företagets närvaro är viktig för en mindre kommun som Laxå. Det är inte bara direkta arbetstillfällen det rör sig om utan även en hel del kringverksamhet som genererar mer sysselsättning lokalt.
Talent Plastics bidrar till att intresset för Laxå växer genom besök till företaget och de anlitar lokala underleverantörer. Det skapar ringar på vattnet.