Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Allt fler väljer Grant Thornton

Marknadsundersökningar visar att allt fler ägarledda företag väljer Grant Thornton som samarbetspartner. Mycket tyder på att det är tack vare helhetssynen där Grant Thornton visar engagemang både för företaget och för entreprenören som står bakom sitt livsverk.

Grant Thornton stöttar entreprenörer och ägarledda företag i strävan mot toppen. Så har det alltid varit. Det är en tradition som går tillbaka till företagets rötter i två mycket framstående revisions- och konsultbyråer som tillsammans bildade Grant Thornton i början på 1990-talet.
Traditionen lever vidare även i Sverige genom att Grant Thornton dagligen arbetar för att skapa långsiktig lönsamhet för sina kunder, det vill säga ägarledda bolag inom alla branscher och i alla storlekar, med ett gemensamt intresse för positiv tillväxt.

Tillför kunskap
Leif Ericsson, godkänd revisor och kontorschef i Örebro, förklarar att Grant Thornton skiljer sig från mängden revisions- och redovisningsbyråer. Inte enbart genom engagemanget för ägarledda företag, utan även genom de innovativa tjänster som Grant Thornton erbjuder sina kunder.
– Vår uppgift är att komplettera kundernas verksamhet genom att tillföra kunskap inom mycket nischade områden. Det vi levererar omfattar så mycket mer än ett bokslut eller en revisionsberättelse. Vi tillför insikt och teknik som kan utveckla våra kunders verksamheter och skapa god tillväxt på sikt, hävdar Leif Ericsson.
Merparten av företagen i Örebro är just ägarledda, och det gör att kundunderlaget är mycket expansivt i regionen. De senaste åren har Grant Thornton varit den revisionsbyrå som växer mest i Sverige bland ägarledda företag.

Samverkar med akademin
Grant Thornton är även med och skapar framtidens ekonomiutbildningar vid flera svenska universitet och högskolor. På Örebro universitet är företagets revisorer och konsulter ofta med och föreläser, bland annat redovisningsledaren i Örebro som tidigare varit verksam som lärare vid universitetet.
– Verksamheten kännetecknas av engagerade individer som jobbar tillsammans för kundens bästa. Det omfattar även kunskapsutveckling som stärker branschen generellt, därför satsar vi mycket på samverkan med akademin, förklarar Leif, som även vill trygga framtida rekrytering genom att samarbeta med Örebro universitet.

Stärker ekonomiservice
I november 2013 förvärvade Grant Thornton en mindre redovisningsbyrå lokalt i Örebro.
– Tack vare förvärvet har vi förstärkt vår ekonomiserviceavdelning i Örebro, som nu är ungefär lika stor som revisionsavdelningen, informerar Leif Ericsson.
Ambitionen är att fortsätta växa, kanske genom ytterligare förvärv. Leif poängterar till sist att Grant Thornton har för avsikt att fortsätta samarbetet med Örebro universitet framöver, bland annat för att stärka rekryteringsunderlaget.