Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Allt fler väljer Härjedalen

Härjedalens kommun är inne i en positiv trend.
Turismen blomstrar och intresset för att flytta dit ökar.
– Härjedalen är ett starkt varumärke, säger näringslivschefen Thony Gustafson.

Det är framförallt de tre destinationerna Funäsfjällen, Vemdalen och Lofsdalen som drar den stora mängden turister till landskapet. Men även i den södra delen av kommunen/landskapet ökar turismen och där pågår just nu ett projekt under tre års tid som syftar till att öka attraktionskraften.
Destination Sveg startade vid årsskiftet 2015-2016 och ska bland annat bidra till att öka populariteten även i östra Härjedalen.
– Vi har ett fantastiskt landskap att vandra och fiska i och vi hoppas att fler ska upptäcka att det finns annat än de klassiska vinterresmålen. Det finns fiskarter som öring, harr och röding och naturen är varierande med sjöar, åar, tjärnar och bäckar, säger Thony Gustafson.

Tre miljoner gästnätter
2015 hade Härjedalen tre miljoner gästnätter i kommunen och det innebär att 1.874 personer var sysselsatta inom turistnäringen på årsbasis, en ökning med nästan 100 personer mot året innan. 95 procent av besökarna kommer från Sverige.
– Vi märker också att intresset för att flytta hit ökar, främst från Stockholm och Mälardalsområdet. Många barnfamiljer kommer hit och då gäller det att vi kan erbjuda bra möjligheter att bosätta sig här, säger Thony Gustafson. Naturligtvis är det mycket annat som ska fungera som till exempel kollektivtrafik, skolor, barnomsorg, bostäder, vård med mera. Det är frågor vi ständigt jobbar med, liksom arbetet att behålla den service som finns i byarna i form av matbutiker och annan verksamhet.

Fiber – en nyckel
En nyckel i sammanhanget är fiberutbyggnaden. Härjedalen har som mål att klara regeringens krav på att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till 100 mbit/s bredband år 2020.
– Det är helt avgörande för vår del att vi lyckas med det, säger Thony Gustafson.
Infrastrukturen är förstås en viktig del för Härjedalens kommun med sitt läge i en gles landsbygd och med bara drygt 10.000 invånare i ett landskap som är lika stort som Skåne.
– Tycker ändå att vi har en god service med till exempel Härjedalen-Sveg Airport som är den enda flygplatsen i länet vid sidan av Åre Östersund som har dagliga avgångar till Arlanda. Det finns dessutom planer på att rusta upp Inlandsbanan för persontrafik och dialogen med Trafikverket för att hålla vägarna igång är ett ständigt arbete som aldrig tar slut, säger Thony Gustafson.

Finns potential
Gustafson som ursprungligen kommer från Karlstad, har bott Härjedalen i drygt två år. Han menar att landskapet Härjedalen har stora möjligheter att klara sig bra i framtiden.
– Vi har en god ekonomi i förhållande till antalet invånare och det ger oss en unik position när det gäller möjligheter till tillväxt och utveckling, säger han och fortsätter:
– Besöksnäringen är förstås ett av de viktigaste områdena för vår del, men även skogsindustrin och energiproduktionen är betydande.