Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt för säkerhets skull

Många upplever att omvärlden känns allt mer osäker men samtidigt rör vi oss över gränserna mer än någonsin. För att skapa trygghet krävs moderna och hållbara lösningar som är skalbara och som kan anpassas efter tuffa kriterier när omvärlden förändras.

Värdet av trygghet kan vara svårt att uppskatta i kronor och ören, men de flesta är nog överens om att trygga miljöer bör prioriteras oavsett. Det gäller allt från stora offentliga utrymmen som flygplatser och köpcentra till arbetsplatser och bostadsområden. Det är man mycket väl medveten om på säkerhetsföretaget Passera, som utvecklar och levererar kundspecifika lösningar för brand- och inbrottslarm, lås- och passersystem samt övervakning.

Lösningar med stor samhällsvinst
Passera arbetar på bred front med allt från enstaka installationer till mycket komplexa projekt omfattande flera nivåer av säkerhet. Gemensamt för alla projekt är emellertid ett gediget engagemang för kundens verksamhet där fokus ligger på att trygga kundunika värden.
– Alla lösningar som vi levererar ska bidra till en tryggare tillvaro för alla som kommer i kontakt med dem och som vistas i de miljöer där de finns. Det innebär naturligtvis ett stort ansvar för mjuka värden som mänsklig och social trygghet, men handlar även om att trygga ekonomiska inte minst miljömässiga värden, förklarar Marcus Bladelius, vd för Passera.
Som exempel, kostnader för brandskadade byggnader är gigantisk enbart i Sverige, men med rätt säkerhetssystem kan många skador förebyggas och till och med elimineras helt. Det innebär en stor samhällsvinst som omfattar mycket mer än fastighetsägarnas investeringar. Med andra ord – pålitliga säkerhetslösningar som ger rätt skydd på rätt nivå kan vara avgörande för både ekonomi och miljö.
– Det ligger ofta en stor utmaning i att hitta rätt nivå av säkerhet, fortsätter Marcus. I många fall kan det räcka med ett pålitligt och robust lås, men i andra fall kan det behövas mycket mer för att kontrollera säkerheten på flera nivåer. Då kan en kombination av lås- och passersystem samt övervakning vara ett bra alternativ och vi har alla lösningar under samma tak.
– Kunden behöver bara en partner som levererar helheten och det ser vi som en mycket stor fördel med att anlita oss, tillägger han.

Digitalisering öppnar nya möjligheter
Säkerhet är det primära affärsområdet för Passera. En växande marknad som är tätt förknippad med säkerhetsbranschen är digitaliserade flöden som ger ökad effektivitet, ofta tillämpade i offentliga miljöer. Det kan till exempel vara digitala system för ändring av skyltar i butiker eller lager, eller digital administration av nycklar som blir allt vanligare på större hotellanläggningar.
– Teknikutvecklingen gör att mycket går att lösa på distans, helt digitalt. En tappad nyckel behöver inte längre äventyra säkerheten – den kan kodas om på distans och därmed ökar både säkerhet och effektivitet, förklarar Marcus.
För att inte tala om den ekonomiska fördelen. Samtidigt måste det finnas en tydlighet i att säkerheten aldrig kompromissas även om mycket kommer att digitaliseras. Det är en balansgång som Passera förstår och kan förmedla till kunderna.

För attraktiva och trygga miljöer
Stora fastighetsägare och bostadsbolag, liksom exklusiva hotell- och spaanläggningar, har redan upptäckt fördelarna med att samarbete med Passera. Marcus Bladelius ser mycket ljust på framtiden där säkerhet, effektivitet och enkelhet är viktiga nyckelord för att skapa attraktiva och trygga miljöer för människor att vistas och utvecklas i.