Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Allt från kultur till parkeringsplatser för Varbergs Fastighets AB

Varbergs Fastighets AB förvaltar många av Varbergs kulturfastigheter och har således ett stort ansvar när det gäller att bevara ortens historia. Samtidigt bygger man gärna med och bygger nytt i takt med att Varberg växer. Nya skolor och förskolor, parkeringshus, idrottsanläggningar och en ny bad- och simanläggning är bara några exempel på aktuella projekt.

Varbergs Fastighets AB (VFAB) är specialister på kulturfastigheter. Varbergs stadshotell, Societetshuset och Rådhuset är några exempel på anrika byggnader som finns i beståndet. Bolagets uppdrag är att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun. En inspirerande uppgift som ger sig uttryck i både förvaltning av fastigheter till nybyggnation och parkeringslösningar.

Från kultur till parkering
Bland de senaste projekten med de egna fastigheterna kan nämnas Arena Varbergs ansiktslyft samt den fortsatta utvecklingen av konferens- och friluftsanläggningen Åkulla, som är uppförd där den berömda Bockstensmannen hittades. För kommunens räkning har VFAB bland annat fått i uppdrag att bygga den nya bad- och simanläggningen, ett projekt som pågår fram till sommaren 2021.
Ett affärsområde som har många spännande utvecklingsprojekt på gång är parkering. Det handlar bland annat om att öka antalet laddplatser för elbilar. Idag finns ett 40-tal runtom i kommunen men ambitionen är att det ska bli betydligt fler. Även utveckling av ett centralt parkeringshus med över 450 platser samt lösningar i befintliga p-hus som ska underlätta för den som parkerar.
– För att främja besöksnäringen erbjuder kommunen gratis parkering med p-skiva. I parkeringshusen kommer p-skivan däremot bytas ut mot ett elektroniskt system till våren, för att förenkla ännu mer. Allt för att göra Varberg ännu mer attraktivt, kommenterar Martin Rylander, vd VFAB.

Nosar på Västerport
Det händer mycket i Varberg, en ny tunnel under staden och en helt ny hamn bland annat. Redan under 2019 går startskottet för den nya stadsdelen Västerport, som möjliggörs i samband med hamnens flytt. VFAB kommer att delta i Västerports utformning över tid genom uppdraget att bygga de fastigheter som behövs för social service för kommunens räkning.
– VFAB äger även en kommersiell fastighet i den norra delen av området. Vi undersöker nu möjligheter för hur den kan utvecklas och vilka intressenter som skulle kunna vara med på ett sådant projekt, avslöjar Martin Rylander. Att redan nu börja fundera på vilka möjligheter som finns i Västerport är en god idé både för kommunala och privata aktörer. Varberg är i stort behov av bostäder, en kraftig bostadsutveckling innebär i sin tur ett upptrissat behov av andra typer av fastigheter. Vi vill vara en drivande part i den utvecklingen, avslutar Rylander.

Kort om Varbergs Fastighets AB
Varbergs Fastighets AB omsätter cirka 105 miljoner kronor i hyresintäkter och över 250 miljoner kronor i årliga projekt. Verksamheten har cirka 30 anställda och är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs till 100 procent av Varbergs kommun.