Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt från vägar till höghus

Kvalitet och säkerhet går före allt hos AkkaFRAKT. Det ger också mycket goda resultat. När det ska byggas vägar eller nya bostäder i södra Sverige är AkkaFRAKT ofta en given partner. Företaget ser nämligen till att grus och byggmaterial finns på plats i rätt tid, och att det sker med så stor miljöhänsyn som möjligt.

AkkaFRAKT har ett stort antal anläggningsfordon i sin flotta. Framförallt rör det sig om så kallade tippfordon som transporterar schaktmassor, grus och asfalt till olika väg- och anläggningsbyggen. Dessutom levererar AkkaFRAKT regelbundet grus och jord till såväl privatpersoner som aktörer inom den offentliga sektorn. Det finns även en del kranbilar i fordonsparken som dagligen flyttar arbetsbodar och byggmaterial över hela Sydsverige. Naturligtvis har AkkaFRAKT även lång erfarenhet av att transportera asfaltläggare, grävmaskiner och jordbruksmaskiner.

AkkaFRAKT kan leverera – varje dag
AkkaFRAKTs organisation bygger som tidigare nämnt på tre expansiva affärsområden: Industri & Handel, Miljö & Jordbruk samt Bygg & Anläggning. Inom det sistnämnda bedrivs allt från försäljning av material från egna grustäkter till förflyttning av tunga entreprenadmaskiner och byggelement.

– Vi har en hög beläggning året om här i södra Sverige. Eftersom det byggs oerhört mycket i regionen just nu så är vi lyhörda inför nya projekt och vi söker ständigt knyta kontakt med byggherrar och entreprenörer. Att ligga steget före är viktigt för oss, vi ska även fortsättningsvis vara ett förstahandsval i den här regionen, säger Thomas Kronblad, affärsområdeschef Bygg & Anläggning på AkkaFRAKT.
Thomas affärsområde står således för ett komplett uppdrag som kan kopplas till allt från anläggning av vägar till färdigställande av nya flerfamiljshus. I tider av upptrappande byggnation kan AkkaFRAKT till och med bistå med extra kapacitet vid alla typer av anläggningsarbeten.

– Skåne är en tillväxtregion utan dess like. Det byggs i princip överallt, och vi ser att väg- och anläggningsarbeten bara kommer att bli mer och mer omfattande framöver. Givetvis ser vi det som en stor utvecklingspotential för oss, och eftersom vi har funnits på marknaden i många år har vi redan etablerat ett stort kontaktnät som vi kan dra nytta av nu i tider av expansion, säger Anders Lindström, vd på AkkaFRAKT.

Anders påminner om att AkkaFRAKT är en aktör som har kunnat leverera – både i sämre tider och i bättre tider som nu. AkkaFRAKT är ett varumärke som många känner igen och som förknippas med pålitlighet och kvalitet.
– Vi agerar inte bara när det finns mycket att göra – vi är närvarande hela tiden, oavsett konjunktur. Vi är ett nära alternativ och vi känner den här regionen väl. Jag tror att det är en stark framgångsfaktor för oss, något som gör att många kunder väljer oss om och om igen. Det är naturligtvis något vi värnar om och kommer att ta vara på även i framtiden, avslutar Anders Lindström med.