Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Allt inom plåtbearbetning

Allt inom plåtbearbetning är kundlöftet från Evi Industries. Företaget var bland de första i Småland och rentav i Sverige att satsa på den nya tidens automatiserade stans/lasermaskiner för effektiv produktion för ett antal decennier sedan. Nu när detta är normen på marknaden ser man på Evi Industries till att ligga steget före inom flera angränsande områden.

Evi Industries vd Benny Ericsson har precis varit i Kina för att undersöka möjligheter för framtida samarbeten inom vissa produktområden. För att kunna leva upp till parollen ”Din kompletta leverantör av enkla och komplexa produkter tillverkade i plåt”, som också kan sammanfattas som allt inom plåtbearbetning, måste Evi Industries hålla både hög kvalitet och leveranssäkerhet – och detta till konkurrenskraftiga priser.
– Vi är inte ute efter att tillverka billigast möjligt. För oss är funktion viktigast – vi ska leverera rätt kvalitet och funktion till rätt pris. Den största tillverkningen sker här i Sverige, från våra enheter i Stockholm och Vaggeryd, förklarar Benny Ericsson, som själv övervakar tillverkningen vid fabrikerna tillsammans med sin bror Ronny Ericsson.

Söker nya samarbeten
Stansning, laserskärning, bockning, pressning, svetsning och bearbetning är de huvudsakliga momenten i Evi Industries fabriker. De största kunderna finns idag inom fordonsindustrin, medicinteknik, möbel- och inredning samt klimatbranschen med specialisering mot luftavfuktare. Produktfloran omfattar allt från små enkla brickor på några millimeter till stora komplexa fläktar för avfuktningssystem.
Inom företaget finns kunskap för att utvecklas inom fler segment, och med tanke på den senaste utvecklingen ser Benny Ericsson det som fullt möjligt inom en snar framtid. Marknaden efterfrågar allt mer special, och allt fler kunder vill kombinera sin tillverkning i samverkan med partners i andra länder.
– Över 95 procent av de produkter som tillverkas i våra fabriker hamnar så småningom utanför Sverige. Merparten är på uppdrag av svenska kunder vars tillverkning och/eller montering sker utomlands. Enbart till Turkiet skickar vi från Evi Industries över 200 ton färdiga produkter per år, säger Benny Ericsson.
Produkterna som går till Turkiet används främst inom fordonsindustrin där. Evi Industries undersöker även möjligheter för att starta upp ett långvarigt samarbete med en större kund i Frankrike för utveckling inom lastbilsindustrin.

Förbättrar med kunskap
Att få ett så högt förädlingsvärde som möjligt på varje produkt är naturligtvis önskvärt. Evi Industries är bra på att kombinera olika moment som stans och laser följt av montering och packning. Nyligen vanns upphandlingen av ett antal medicintekniska produkter som togs hem från att tidigare ha tillverkats i Kina.
– Vi har mycket kunskap kring material och hur man kan göra förbättringar som skapar lönsamhet för kunden. Då kan vi också konkurrera med lågkostnadsalternativen. Vi kan exempelvis konstruera för lägre vikt och samtidigt förenkla ytbehandlingsprocessen och bara där är vinsten enorm för kunden, säger Benny Ericsson.
Samtidigt som man på Evi Industries vill göra mer för varje kund och ta hem så mycket produktion som möjligt pågår en spännande utveckling kring samverkan med kvalitetsinriktade Kinaproducenter för utveckling av vissa produkter och marknader.