Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Allt på plats inför uppstart av Norrlands inlands största industriprojekt

Att skapa förutsättningar för en punktligare och mer tillgänglig tågtrafik är att skapa förutsättningar för en mer hållbar samhällsutveckling. En ökning inom tågtrafiken anses vara bra, inte minst ur miljösynpunkt, men det finns även ett antal utmaningar att lösa. Med en storskalig testbana för tåg i högre hastigheter och kallt klimat kan ny kunskap genereras för att förebygga haveri och förseningar som orsakas av klimatrelaterade fordonsskador.

Tåget är det transportslag som har minst påverkan på vår miljö och därför söker man på EU-nivå flytta över mer gods till järnvägen samtidigt som insatser görs för att uppmuntra en fortsatt ökning i passargerantal. Tanken är god, men det finns flaskhalsar. Rail Test Nordic har påbörjat ett arbete som på lång sikt kan vara avgörande för det hållbara transportsamhället.

Svaret på ett stort problem
Enbart i Sverige kostar tågstopp och förseningar hundratals miljoner kronor årligen, pengar som istället skulle kunna bidra till att öka kapaciteten på järnvägsnätet. Ungefär en tredjedel av alla tågstopp orsakas av fordonsfel och bristande testverksamhet under tuffa väderförhållanden anses vara en starkt bidragande faktor. Speciellt tydligt blir det kopplat till kallt klimat, eftersom det saknas en storskalig testbädd för det i Europa.
Rail Test Nordic har under de senaste två åren undersökt möjligheter för att anlägga en testbana för tåg, inklusive höghastighetståg, mellan Jörn i Skellefteå och Arvidsjaur. Det finns redan en tvärbana på 7,5 mil mellan orterna som inte används, och enligt det förslag som Rail Test Nordic ska presentera för Näringsdepartementet kan en ny bana på samma plats vara svaret på ett stort problem inom tågbranschen.
– Enligt omfattande marknadsundersökningar och omvärldsanalyser som vi gjort är större delen av EU:s tågmarknad intresserade av att vara med och utveckla en toppmodern testanläggning för morgondagens spårbundna trafik. Vi har redan tecknat avsiktsförklaringar kring utvecklings- och driftsfasen med de största tågtillverkarna i Europa, det vill säga Bombardier, Staedler och snart även Alstom. Nästa steg blir att presentera förslaget för regeringen, säger Lars-Åke Tjernström, verksamhetsledare Rail Test Nordic.

Stärker regionen som kunskapsnav
Att bygga om den befintliga banan kommer att kosta bortåt 1,2 miljarder, men värdet av den befintliga tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur bedöms vara på ungefär fyra miljarder. Att inte nyttja den investeringen är inte försvarsbart, speciellt inte när det finns så bra alternativ som det gör i samband med den nya testbädden, enligt Lars-Åke Tjernström.
Därför bör staten och EU, enligt Rail Test Nordics förslag, tillsammans bidra med drygt en miljard kronor för att realisera projektet. Resten, det vill säga utveckling och uppbyggnad av själva testverksamheten med byggnader, utrustning och personal, står Rail Test Nordic för tillsammans med privata och offentliga partners i Norr- och Västerbotten.
– Ett stabilt kundunderlag finns redan. Vi har dessutom bästa tänkbara förutsättningar med tillgänglig infrastruktur och rätt väderförhållanden. Den stora frågan är egentligen varför testbädden inte redan finns? Vi vill skapa något som på sikt kommer att gynna hela Europa genom en markant förbättrad tågtrafik. Att vi kan göra det från Norrland stärker dessutom vår region som ett viktigt kunskapsnav.
Projektet blir Norrlands största industriprojekt. Det genererar inte bara utvecklingsmöjligheter för tågbranschen utan för även med sig positiva effekter på den lokala och regionala arbetsmarknaden. Enligt externa beräkningar från IUC Sweden kommer 1240 årstjänster att behövas under byggtiden. I full drift medför testbanan cirka 300 helårstjänster med sidoverksamheter, varav Rail Test Nordics testverksamhet kommer att stå för ett 50-tal heltidstjänster.