Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Allt talar för Borås som framstående logistikregion

I Borås finns Skandinaviens största koncentration av företag inom mode och textil. Allt sedan Ellos grundades för över 70 år sedan har de största konfektionskedjorna radat upp sina huvudkontor i centrala Borås. Tillsammans driver de på utvecklingstakten i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner.

Som handelsstad har Borås etablerat en särställning inte enbart i Västsverige, utan även av stor betydelse för hela norra Europas mode- och textilindustri. Utvecklingen har varit starkast inom konfektion – hälften av alla kläder som importeras till Sverige passerar Borås. Även om tillverkningen sker utomlands så växer design, utveckling och logistik i regionen.

Utvecklas som logistiknav
Borås är ett centralt logistiknav för många olika typer av produkter utöver kläder. Stora godsmängder som passerar Västsverige hamnar i Boråsregionen, som har flera omlastningscentraler och stora lagerverksamheter till förfogande. Borås Stads etableringschef Daniel Göök berättar att det finns mycket som talar för Borås som framstående logistikregion:
– För det första finns en stor kunskap och erfarenhet samlad i regionen tack vare konfektionsindustrins starka utveckling där bra logistikflöden är helt avgörande. För det andra kan regionen dra nytta av närheten till Göteborgs hamn, som är Skandinaviens största för import och export.
Från Borås finns dessutom direktförbindelse via järnväg till Varbergs Hamn som också har en stark ställning i Sverige när det gäller in- och utskeppning av handelsvaror. Landvetter flygplats är både Göteborgsregionens och Borås internationella flygplats som knyter regionen till viktiga handelsnav världen över. Kort sagt – från Borås är det inte långt till kontinenten eller resten av världen.
Dessutom finns tydliga kopplingar mellan logistikbranschen och aktuell forskning vid Högskolan i Borås. Det är viktigt för att branschen ska kunna möta framtiden. Vi har gått från postorder till e-handel och dagens logistikverksamhet måste anpassa sig till det.

Även stark industriell grund
I Borås finns det fortfarande gott om tillgänglig industrimark trots att intresset för staden har vuxit kraftigt under de senaste åren. Stadens näringslivsservice arbetar för att förenkla mötet med kommunen och göra etableringar lättare att genomföra. Det omfattar alla delar av serviceerbjudandet, från första kontakt till etablering.
– Även om Borås är internationellt känd som handelsstad så har vi också en stark industriell grund att stå på, med många underleverantörer till Sveriges största industriföretag som exempel. Det finns många välmående industriföretag som bidrar till regionens utveckling och det vill vi också ta vara på och vidareutveckla för framtiden, säger Daniel Göök.

Allt talar för ljus framtid
Borås Stad har utvecklat riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas med siktet ställt på 2025. Borås är en av landets mest snabbväxande kommuner räknat i invånarantal, med omkring 1200 nya invånare per år. Det händer mycket i staden, som bland annat genomgår en byggboom och samtidigt attraherar flera stora event årligen.
Dessutom planeras en stor infrastruktursatsning med Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm, där Borås blir ett naturligt stopp på vägen. Alla delar sammantagna talar för en ljus framtid för Borås som en framstående handels-, logistik- och industriregion i Västsverige.