Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt talar för fortsatt tillväxt i Umeå

Umeå har en lång historia som kunskapsstad med universitetet som motor i utvecklingen. Samtidigt ska Umeå vara attraktivt för företagare, invånare och besökare ur många perspektiv, där kultur, föreningsliv, upplevelser, service och handel är viktiga inslag. Kommunens uppdrag kretsar mycket kring att förbättra infrastruktur och kommunikationer, stimulera bostadsbyggandet samt att arbeta för en bättre kompetensförsörjning.

Umeå är redan en mönsterstad och föregångare i många avseenden. Intresset för Umeå har skjutit i höjden och som i alla andra större städer har bostadsbristen blivit en naturlig följd av det. Som Europas kulturhuvudstad 2014 hade Umeå många fina värden att visa upp. Världens ögon har riktats mot Umeå många gånger under årens lopp och kommer med stor sannolikhet att fortsätta göra det.

Umeå har stora visioner
Det är mycket på gång i Umeå. Kommunen har stora visioner för framtiden, bland annat målet för 2050 med 200 000 invånare. För att kunna växa i den takt som behövs för att uppnå visionen måste Umeå få fler bostäder, och då i första hand hyresrätter. Det kommunala bostadsbolaget har flera stora projekt på gång med syfte att skapa långa flyttkedjor.
Kommunen har även för avsikt att förbättra sin service genom att korta handläggningstiderna för bygglov med 20 procent, samtidigt som fler områden ska öppnas för planläggning och byggnation.
– En av våra viktigaste uppgifter är att underlätta för företagande i vår kommun. För att skapa goda förutsättningar för det måste vi skynda på bostadsbyggandet, annars finns det risk att utvecklingen mattas av. Vi jobbar parallellt med andra utvecklingsprojekt för att öka Umeås attraktivitet, bland annat siktar vi på att bli Årets stadskärna samt Årets miljöhuvudstad inom ett eller ett par år, informerar kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.

Ny arbetsmarknadsregion
Umeå har mer på gång, bland annat olika projekt för att utveckla infrastrukturen. Det finns planer på att bygga ut flygplatsen och om finansering tryggas även en ny färja mellan Umeå och Vasa. Relationen med Vasa skulle förstärkas avsevärt med en ny färja och långsiktigt ska Umeå bygga upp en större arbetsmarknadsregion tillsammans med grannarna på andra sidan Kvarken.
– Tillsammans med Vasa får vi en region med 450 000 invånare och en betydligt större arbetsmarknad. Det innebär helt nya etableringsmöjligheter för företag i vår region som kan dra nytta av närheten till den finska marknaden, säger Hans Lindberg.
Umeå förstärker även sina relationer åt andra hållet, det vill säga västerut mot Norge. Genom Midway Alignment-projektet vill man knyta ihop godsstråket mellan Mo i Rana i Norge via Umeå, Vasa och Helsingfors. Ett gemensamt hamnbolag har redan etablerats tillsammans med Vasa för att driva utvecklingen över Kvarken.

Umeå i framkant
Kunskapsstaden Umeå lever på innovationer. Att ligga i framkant har länge varit kännetecknande för staden, och det märks också på de satsningar som görs. För att förbättra innerstadsmiljön har kommunen satsat på elbussar, men det tar inte slut där.
Umeåregionen anses vara den snabbast växande i Sverige och hamnar även bland de mest snabbväxande i Europa. Det banar väg för ytterligare utveckling och efter att ha fått uppleva Umeå som Europas kulturhuvudstad kan vi också med stor sannolikhet räkna med fortsatt internationellt intresse för den innovativa norrländska kuststaden.