Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Almi är en partner för tillväxt

Almi stöttar företag och innovatörer som vill komma vidare i sin utvecklingsprocess. Det kan vara under lanseringar av nya produkter genom befintliga företag, eller under uppstart av helt nya företag. Det kan även vara i ett mycket tidigt skede då en ny innovation utvecklas och steget ut på marknaden fortfarande ligger relativt långt bort.

Resan från idé till marknad är ofta ganska lång. Då kan det vara bra att ha en stöttande partner med sig hela vägen, en partner som har lång erfarenhet och kunskap från liknande projekt, och som känner till marknadens nycker. En partner som Almi.

Mer än kapital
Att Almi erbjuder olika typer av lån till företag och innovatörer vet de flesta om. Många idéer skulle troligtvis aldrig förverkligas om det inte vore för det finansiella stöd som Almi erbjuder. En annan viktig del av Almis erbjudande omfattar mentorskap, idéutveckling, affärsplan och rådgivning.
– Vår främsta roll är att vara en partner för tillväxt. Det omfattar såväl finansering som andra stöttande tjänster såsom rådgivning och mentorskap. Vi är med och utvecklar Blekinges näringsliv och bidrar även till att skapa ett bra företagsklimat genom att stötta innovationshöjd i regionen, säger Martin Åkesson, vd på Almi Företagspartner Blekinge.
Enligt undersökningar som Almi gör efter varje insats är omsättningen märkbart högre i de företag som fått någon form av stöd. Enligt kännedomsundersökningar anser de som får stöd också att Almi levererar bra lösningar som gör nytta. Det ser Martin Åkesson som ett kvitto på att det Almi gör i regionen uppskattas och efterfrågas.

Fortsatt lyhörda
Blekinges företag är innovativa, men marknaden blir alltmer konkurrensutsatt vilket ställer krav på ökad produkt- och tjänsteutveckling. Att ta hjälp av Almi kan vara ett bra sätt att stärka sin närvaro på marknaden.
– Blekinge har flyttat fram positionerna avsevärt under de senaste åren när det gäller tillväxt inom näringslivet. Det har mycket att göra med att vi tillsammans har skapat bra arenor för samarbeten. Dels inom det offentliga som jobbar med tillväxtfrågor, men mellan företag i regionen. Det har gjorts mycket bra saker, men vi får inte stanna upp och luta oss tillbaka. För att Blekinge ska vara fortsatt attraktivt som företagarlän måste vi vara lyhörda, innovativa och kreativa.
Martin Åkesson brinner för utvecklingsfrågor och ser Almis del i utvecklingen som en central punkt. Almi tar stor plats i det offentliga rummet där diskussioner kring näringslivsutveckling hålls. Att man dessutom gör direkta insatser för att stötta företag i regionen, som tidigare nämnt genom finansering och rådgivning, bidrar ytterligare till att placera Almi i centrum.
– Blekinges styrkor bygger på områden som marinteknik, avancerad industri, e-hälsa, IT och digitalisering. Till dessa områden kopplas mycket kunskap och vi ser en fortsatt stark utvecklingstrend här. Den ska vi givetvis stötta. Dessutom vill vi bidra till att nya områden växer fram för att komplettera näringslivet i hela Blekinge. Det planerar vi för nu under 2017, säger Martin Åkesson som avslutning.