Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Almi Företagspartner Blekinge – så mycket mer än finansiering

Almi Företagspartners vision är att möjliggöra för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Genom att erbjuda både rådgivning och finansiering i ett företags alla skeden verkar Almi aktivt för att driva innovationen eller affärsplanen vidare, från idé till framgångsrikt företag. Även när etablerade företag behöver mer resurser, exempelvis i samband med lansering av en ny produkt eller tjänst, kan Almi vara med i en finansieringslösning. Dagligen bidrar Almi med rådgivning till företag inom olika branscher, stora som små, etablerade som nystartade.

Almi kombinerar kapital, kunskap och kontakter i uppgiften att ta fram den absolut bästa lösningen för varje enskilt företag. Det finns inga standardpaket, styrkan hos Almi är helheten med anpassningsbara tjänster.
– Vi arbetar med alla typer av företag, såväl nya som väletablerade i alla branscher. Tillväxt i en region är oerhört viktigt och när det går bra för företagen går det också bra för oss. Genom vårt nätverk kan vi, om vi inte själva har lösningen, slussa företagen vidare så att de får ökade möjligheter till sin utveckling. Hållbar tillväxt med högre sysselsättning och fler arbetstillfällen i vår region är självklart vår målsättning, berättar Martin Åkesson, VD på Almi Företagspartner i Blekinge.

När ska man kontakta Almi?
Almi har ett flertal erbjudanden när det gäller rådgivning för företag. Just nu har man fokus på tre som man bedömer som särskilt viktiga baserat på hur marknaden och konjunkturen ser ut.
Det första är ett mentorprogram, där den som är blivande eller etablerad företagare kan få en mentor med erfarenhet av att utveckla företag ytterligare. Almi gör detta tillsammans med samarbetspartners från näringslivet. Mentorn är sedan ett stöd och bollplank under ett års tid och adepten och mentorn träffas ungefär en gång i månaden.
Det andra erbjudandet omfattar rådgivning kring marknadsutveckling. Här får företagen hjälp med att utveckla och genomföra sin strategi, affärs- och marknadsplan. Detta är speciellt uppskattat under tuffa tider då man ofta behöver omforma sin framtida strategi.
Almi erbjuder också analyser av lönsamheten i företag. Vilka områden är mest lönsamma? Vilka är mindre lönsamma? Det handlar om att ta fram förbättringsförslag för att uppnå bättre lönsamhet.
Almi bör enligt Martin Åkesson kontaktas så tidigt som möjligt. Om det till exempel handlar om en innovation kan Almi bidra med viktig rådgivning kring hur man bäst kan utveckla den så att det blir en lönsam produkt eller tjänst som går att sälja.

Nya möjligheter med företagsacceleratorer
Besöksnäring, telekomsektorn och vattenskärning är exempel på tre områden i Blekinge med hög tillväxtpotential. ALMI har samarbeten med flera av de främsta aktörerna inom dessa branscher och utvecklingen pågår för fullt.
– Något som vi vill fokusera mer på här i vår region är en större kontaktyta mellan näringslivet och akademin. Många av våra framtida företag kommer att startas av studenter och knoppas av från någon av våra närliggande högskolor eller andra utbildningar. Här i Blekinge har vi Blekinge Tekniska Högskola och Hyper Island, ett privat utbildningsföretag i Karlskrona som, bland annat driver masterutbildningar riktade direkt till företag.
Tillsammans kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för företagande i hela sydöstra Sverige.
ALMI har också påbörjat olika samarbeten med andra aktörer för att undersöka möjligheterna med företagsacceleratorer och nya kluster inom nya näringar för att främja entreprenörskap i regionen. Martin Åkesson ser nya möjligheter för tjänsteföretag som har mobilt eller internet som bärare.
– Vi har i vår region stora möjligheter till att utveckla nya affärer och företag i växande branscher. En framgångsfaktor i detta kommer att bli vår förmåga att kapitalisera på samarbeten som skapas mellan det offentliga och näringslivet. Vår högskola är en viktig tillväxtmotor som tillsammans med oss, våra kluster och entreprenörer kan vara med och skapa framtidens förstag i Blekinge, säger Martin Åkesson som avslutning.