Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Almi Företagspartner ser fortsatt hög investeringsvilja

Almis erbjudande är starkare än någonsin tidigare i Värmland. Tack vare tillgång till mer resurser i form av både kompetens och kapital kan Almi stötta värmländska företag och innovatörer som vill komma ett steg längre.

Ofta kan resan från idé till marknadsrelease vara ganska lång, den kräver både uthållighet, mod och inte minst tillgång till kapital. Fjolårets siffror visar all-time-high när det gäller utlåning för Almis del. Investeringsviljan är god bland värmländska företag och innovationskraften blir allt starkare.

Partner för tillväxt
Almi har god tillgång när det gäller kapital för förvekligande av nya idéer som leder till lansering av nya produkter, utveckling av nya affärsområden och till och med avknoppningar av nya företag. Kort sagt – Almi har en central roll för Värmlands näringslivs fortsatta utveckling.
Almi är ofta med och finansierar idéer som annars aldrig skulle förverkligas. Samarbetet med banker och andra investerare är mycket goda – och Almi är mycket mer än bara finansiering. Tack vare sin långa erfarenhet som innovations- och affärsutvecklingspartner, inte minst i ett befintligt företags utvecklingsskede, kan Almi stötta med mentorskap och riktad rådgivning för utveckling av både idé, ledarskap och företag.
– Vår främsta roll är att vara en partner för tillväxt. Då behövs verktyg i form av olika finansieringslösningar, rådgivnings-och utvecklingserbjudanden. Allt detta kan vi bistå med för att företagen ska få en så bra lösning som möjligt, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Företagspartner i Värmland.
 
Ser till regionala värden
Almi hjälper till att förvalta de regionala värden som finns i Värmland med mycket skog och stål bland annat. Det är traditionella näringar men de kräver också innovationshöjd för att stå sig i den globala konkurrensen. Enligt undersökningar som Almi gör efter varje insats är omsättningen märkbart högre i de företag som fått någon form av stöd. Enligt kännedomsundersökningar anser de som får stöd också att Almi levererar bra lösningar som gör nytta.
Anna Lundmark Lundbergh understryker att Värmlands litenhet är länets storhet – det finns ett bra samverkansklimat som byggts upp under lång tid– Värmlands företag är innovativa, och marknaden blir också tuffare och ställer krav på ökad produkt- och tjänsteutveckling. Andra faktorer som har en betydande inverkan är digitaliseringen samt nya krav på hållbarhet. Då är Almi en viktig partner som kan underlätta i omställningsarbetet. Digitaliseringen för med sig många nya möjligheter som också kan länkas till ökad hållbarhet, och det gäller att ta vara på möjligheterna när de visar sig.
En partner med så pass lång erfarenhet som Almi kan vara bra att ha i många lägen.