Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Almi kan företagande

Almi utvecklar företagandet i Sverige med finansiering, rådgivning och mentorskap. Almi finns med hela vägen från start-up till expanderande företag, från idé till lansering av nya produkter och tjänster, från en lokal till en global marknad. Kort sagt – Almi kan företagande.

I Almi GävleDala arbetar rådgivare med olika kompetenser, personer som tidigare haft positioner som VD, marknads-, ekonomi- eller personalchef. Det gör man för att kunna möta behoven som finns i expanderande företag med kompetens som kan stärka deras organisation och affär.
När det gäller tillväxtrådgivning är det ytterst fördelaktigt att ha en bred kompetensbas, som rådgivningschef Anna Rosengren förklarar:
– Eftersom behovet av rådgivning skiljer sig mycket bland olika företag så är det viktigt att det finns ett stort underlag att matcha med. Almi är känt för vår finansiering, som är en viktig del av vår verksamhet, men minst lika viktigt är det att erbjuda rådgivning för olika skeden i företagandet. Vårt arbetssätt är att vi teamar upp kring företaget för att erbjuda både rådgivning för att utveckla företagen men också finansiering för att skapa möjligheter för satsningar i dem.

Tillväxtrådgivning för utveckling
Anna Rosengren säger att företagare som vill växa har en stark egen drivkraft att göra det, men understryker att arbeta tillsammans med Almi innebär en engagerad partner som kan göra resan som det innebär att växa, smidigare och snabbare.
– Just tillväxtrådgivningen är specifikt riktad till företag som varit verksamma ett tag och som vill ta nästa steg i sin utveckling. Här har vi mycket kunskap att bidra med och genom vårt engagemang kan företagen nå sina mål snabbare, understryker Anna.
Det finns många exempel på hur Almi kan göra skillnad och med riktad rådgivning skapa ökad lönsamhet och därmed också fortsatt tillväxt i regionen.
– Det vi ser att vi kan göra stor skillnad i handlar mycket om strategier i företagen, det kan handla om hur man ska expandera sina marknader, utveckla sin affärsmodell, organisera sin verksamhet eller vilken typ av extern kompetens som skulle kunna bidra till utvecklingen. Extern kometens kan verkligen vara avgörande för en positiv utveckling, både vad gäller expertis men också det stöd som ett nätverk med andra företagare innebär, säger Anna Rosengren.

Dalarnas entreprenörskultur
Det verkar finnas en kultur av entreprenöriellt tänkande i Dalarna. Intresset för att driva företag är stort och innovationstakten hög. Almi gör behovsanalyser ute på företag för att se vad de behöver hjälp med, vilka områden som går bra och vilka som skulle kunna utvecklas mer.
Analyser som gjorts i Dalaföretag har visat att det finns en enorm stolthet i företagandet och en stark positivism för framtiden. Det som man kan behöva hjälp med är rådgivning kring framtida satsningar, nya affärsområden och rentav kanske nya avknoppningsföretag.
– Vi uppmärksammar Dalaföretagens tillväxt och det verkar i sin tur ge ringar på vattnet eftersom företagen gärna delar med sig av sina tankar kring fortsatt utveckling. Vi kan tillämpa vår kunskap för att maximera nyttan av företagens investeringar, oavsett om det handlar om produktlanseringar eller uppstart av dotterbolag.
Anna Rosengren ser mycket positivt på det fortsatta arbetet med att stärka företagandet i Dalarna och grannregionen Gävleborg.