Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Almi kan tillväxtfrågor

Almi är en viktig partner för företag som vill växa. Att säga att Almi har kunskap och erfarenhet inom det mesta som rör företagande, verksamhetsutveckling och tillväxt är ingen överdrift. För företag i Blekinge innebär det att man har möjlighet att få både lån och rådgivning av en aktör som känner den lokala marknaden och som förstår sig på tillväxtfrågor.

En vanlig missuppfattning om Almis verksamhet är att den enbart riktar sig till nya företag eller start-ups som behöver finansiering. Almi riktar sig till alla företag som vill och kan växa, som har bra idéer med god marknadspotential och som framförallt är drivna mot utveckling.

Kan internationalisering
I Blekinge finns sedan länge en stark företagaranda och många företag som startat i liten skala är idag världsledande inom sina nischer. Många av dem har under någon period haft kontakt med Almi, och en del har det fortfarande. Många söker även utvecklas på marknader utanför Sverige.
– Något som vi jobbat med länge är internationalisering, där vi ska hjälpa fler företag med internationella kontakter. För företagen i Blekinge är det naturligt att se bortom gränserna, det finns ju en så stor marknad på andra sidan Östersjön som ligger geografiskt nära vårt län, säger Martin Åkesson, vd för Almi Företagspartner AB i Blekinge.

Möter alla branscher
Eftersom Almi inte är knutet till någon speciell bransch står erbjudande om finansiering, tillväxtrådgivning, nätverkande och mentorskap öppet för alla.
– Allt vi gör kretsar kring att öka tillväxten i företagen i regionen. Genom att stötta företagen i deras tillväxt är vi med och skapar arbetstillfällen, även på mindre orter där jobben och den lokala förankringen är som viktigast.
En mycket viktig del i Almis verksamhet är givetvis möjligheterna att finansiera småföretag och lokal utveckling. Därför har man dels lån för etablerade företag som ska utvecklas och dels för de som ska starta företag, bland annat med det så kallade mikrolånet. Det är ett enkelt lån med tydliga villkor och kraven på säkerhet är låg vilket är av stor betydelse när man ska starta ett företag.

Partner för tillväxt
Blekinge är ett län med alla förutsättningar. Det ligger bra till geografiskt, nära kontinenten. Det finns bra förbindelser med två flyglinjer från Ronneby till Stockholm med dagliga avgångar. Europaväg 22 går mellan Malmö och Köpenhamn via Blekinge. Tågtrafiken förbättras och i de två djuphamnarna Karlskrona och Karlshamn investeras mycket.
Almi ska fortsätta vara en partner för tillväxt i Blekinge. Här finns redan många storbolag med global närvaro. De är oftast inte kunder till Almi, men deras underleverantörer är det. Storbolagen står även för mycket innovationer som kan tas vidare i nya bolag, och de bolagen kan dra nytta av Almis tjänster.