Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Almi skapar tillväxt genom att utveckla andras företag

Rådgivning, lån och riskkapital. Almi erbjuder några av de viktigaste ingredienserna för att lyckas ta en god idé från innovationsstadiet till marknaden. Almis olika insatser hjälper till att kommersialisera många gångbara produkter och tjänster. Nu lanseras dessutom en ny produkt i det breda lånesortimentet.

Almis affärsidé går ut på att skapa tillväxt för andra företag. För de flesta nya företag krävs en mer eller mindre kostsam produktutvecklingsfas innan man når marknaden. Ibland finansieras den med hjälp av riskkapital, men ofta behöver de unga företagen låna pengar för att utveckla sina idéer.

För innovatörer
Almi erbjuder innovationslån på upp till 400 000 kronor samt förstudiemedel på upp till 50 000 kronor för företag som vill utveckla en innovation. Ett av kraven är att produkten, tjänsten eller processen ska ha ett nyhetsvärde och dessutom anses vara kommersiellt gångbar genom att svara på en efterfrågan som finns på marknaden.
– Förstudiemedel kan även erbjudas privatpersoner som står inför en företagsetablering baserat på sin innovation. Det här är det enda bidraget vi har som vänder sig till just innovatörer. Vi har däremot fler låne- och finansieringslösningar för företag, bland annat mikrolån utan krav på medfinansiärer, berättar Joacim Starck, finansieringsansvarig Almi Företagspartner Kronoberg.

Till nästa nivå
Även etablerade företag kan behöva låna för att skapa ökad tillväxt, det kan vara vid en nylansering eller under någon annan form av förändring. Det finns många lyckosamma exempel i Kronoberg, exempelvis klädföretaget Maxomorra, som gjort flera spännande nylanseringar sedan starten 2008.
– Almis engagemang och support i vårt företag har möjliggjort att vi kunnat växa snabbare än vad vi annars kunnat göra. Tillsammans med banken har de varit en mycket viktig partner under uppbyggnaden av företaget under de första viktiga åren, säger Maxomorras vd Johan Ström.
Oavsett om det gäller nyetablerade innovationsbolag eller expansiva veteraner så har Almi fördelaktiga lånelösningar som kan bidra till att lyfta verksamheten till nästa nivå.

Allt för hållbar tillväxt
Almi erbjuder även kombinerade lånelösningar tillsammans med andra finansiärer, exempelvis banker. Vid en ny investering, möjligen i ny utrustning, kan Almi komplettera bankens lån för att hitta en finansiell lösning.
– Vi har egentligen ingen övre gräns för hur mycket man kan låna, men det måste givetvis finnas goda underlag för att få ta väldigt stora lån. Vi måste se en viss lönsamhet över tid, både för egen del och för våra kunders del. Det viktigaste för oss är att bidra till att skapa en hållbar tillväxt, påpekar Joacim Starck.
Ett annat exempel är att Almi kan ge en garanti mot banker eller fastighetsägare, något som ofta krävs för att få hyra lokaler. Ibland kan Almis garanti vara avgörande för att företaget ska få hyra lokal och därmed kunna bedriva och utveckla sin verksamhet.

Vill öka innovationskraften
Från och med januari i år har Almi en ny produkt i lånesortimentet.
Numera kan innovativa företag även söka tillväxtlån, det gäller framförallt etablerade företag som får låna från 250 000 kronor och uppåt för att vidareutveckla sina verksamheter. Almi tar max 80 procent av investeringskostnaden, resten får företagen antingen låna av annan institution eller investera med egna medel. Produkten har utvecklats för att öka innovationskraften i svenska företag.
– Personligen tror jag på en stark utveckling i Kronoberg. Det börjar investeras mer i vår region och jag tror att den nya produkten lanseras precis rätt i tiden, säger Joacim Starck som avslutning.