Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Almi storsatsar på hållbar tillväxt

Almi tar nu ett stort steg in i framtiden och vässar sitt erbjudande – bland annat genom att fokusera ännu mer på att skapa en hållbar tillväxt bland företag. Lån för uppstart av nya verksamheter är bara en del av vad Almi Företagspartner kan erbjuda. Även väletablerade företag med tillväxtambitioner kan dra nytta av olika finansieringslösningar men också av kvalificerad tillväxtrådgivning, mentorskap och professionella nätverk för att stärka sig som företagare.

Det är ingen överdrift att påtala att Almi ofta är med och finansierar idéer som annars aldrig skulle förverkligas. Det är så vi känner Almi sedan länge – och det är ett värdefullt arv som också ska bevaras. Almi kommer att fortsätta vara en partner i etablering, utveckling, tillväxt och förändring. För att matcha marknadens krav och stötta samhällsutvecklingen i stort integreras nu även hållbarhetsfrågor, digital utveckling och internationalisering som en del av grunderbjudandet hos Almi.

Hållbarhet genom allt
Hållbarhetsfrågor är förvisso inte nya för Almi, men sättet att arbeta på kommer att vara det. Det blir flera olika perspektiv där Almi intar en mer aktiv roll i frågor som rör mångfald, integration, miljöförbättrande åtgärder, affärsetik och mänskliga rättigheter.
– Hållbarhetstänket kommer att genomsyra alla våra uppdrag framöver. När vi möter kunden ska hållbara alternativ alltid prioriteras, och vi ska tillsammans tänka långsiktigt hållbart för framtiden. Ekonomisk hållbarhet har alltid varit en grundpelare hos oss – framöver kommer alla aspekter av hållbarhet vara tydliga i våra möten och insatser för kunderna, säger Carl Nyström, vd för Almi Företagspartner i Jönköping.

Digital utveckling
Den digitala utvecklingen kommer också att bli mer framträdande. Allt fler kunder efterfrågar digitala lösningar och tillgänglighet dygnet runt, och därför kommer Almi att utveckla sitt erbjudande mer mot det inom en snar framtid.
– Vi kommer framledes att kunna erbjuda fler digitala tjänster och därmed bredda vårt utbud mot en större målgrupp, lovar Carl Nyström.
Det digitala kommer emellertid inte att ersätta det personliga mötet som fortfarande kommer att vara grundläggande då Almi arbetar mycket med kundspecifik rådgivning och förbättringsförslag, mentorskap och ledarskapsutveckling som exempel.

Stöttar internationellt
Almi har 16 dotterbolag spridda över hela Sverige varav Jönköpingskontoret är ett. Varje region har sin egen nisch och sina egna verktyg för att utveckla den.
I Jönköping finns det många företag som exporterar varor och tjänster utanför Sverige – samt en stor andel företag som inte gör det idag men som mycket väl skulle kunna utvecklas åt det hållet. Almi stöttar gärna i den internationella tillväxtresan.
– Vi har en grupp som jobbar enbart med internationalisering och som tillhör ett större europeiskt nätverk (EEN – Enterprice Europe Network) med uppdrag att söka upp och matcha affärspartners på en internationell marknad. Det kommer med stor sannolikhet att bli mer efterfrågat framöver, säger Carl Nyström.