Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Almi tar fokus på framtida tillväxt

För Almi är uppdraget tydligt. Det handlar helt enkelt om att investera i framtida tillväxt. Med ett brett utbud av finansierings- och rådgivningstjänster kan Almi hjälpa företag i alla storlekar och i alla faser.

– Vi har ett stort fokus på bolag som vill växa och komma vidare till nästa nivå, samtidigt som vi till lika stor del bistår nyföretagare, säger Anna Flodmark, finansieringschef på Almi Skåne.

Ett företag som går bra och som växer kommer förhoppningsvis till den punkt då det blir dags att växla upp. Det kan handla om att utöka personalstyrkan, ett behov av större likviditet eller nya investeringar – åtgärder som alla kräver kapital. Samtidigt kan det vara en utmaning att få lån av banken, som är försiktiga om företaget inte kan bevisa sin lönsamhet under tillväxtfasen. Här kan Almi gå in och komplettera med sina finansieringstjänster.

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning till företag– oavsett i vilken fas de befinner sig i. Således finns en rad olika låne- och finansieringslösningar som kan vara aktuella beroende på företagets behov: Företagslån, Tillväxtlån, Mikrolån och Exportfinansiering, för att nämna några.

– Vi har möjlighet att finansiera bolag även när riskerna är högre. Förutsättningen är ju förstås att verksamheten är sund i botten och att det finns en klar och tydlig potential i företaget. Ofta tar vi fram en finansieringslösning tillsammans med banken – vi ser gärna också att banken så småningom löser ut våra krediter när företaget uppvisar lönsamhet.

Många vänder sig också till Almi för att få rådgivning. Det kan till exempel gälla tillväxtrådgivning, innovationsrådgivning eller rådgivning vid nyföretagande.

– Rådgivningen är en stor del av vårt erbjudande och vi har en gedigen kunskapsbank och flera olika rådgivningsprogram. Många företagare har fullt upp med sina dagliga utmaningar och har därmed inte alltid tid och möjlighet att höja blicken. Då kan det vara väldigt värdefullt att få hjälp utifrån och få nya infallsvinklar.

– Ett exempel är TUFF (Tillväxtrådgivning för unga företag), ett program som riktar sig till företag som funnits i två till sex år och som vill ta nästa steg. Vårt mentorprogram, där företagaren får en egen mentor och handfast stöd i sitt företagande, är också eftertraktat.

Hur gör man för att komma i kontakt med Almi?
– Det vanligaste är att man kontaktar oss på telefon eller mejl men vi syns samtidigt ofta ute i olika företagsrelaterade sammanhang. Det är också vanligt att bankerna hänvisar företagen till oss när det uppstår finansieringsbehov.

Med nya lokaler i Helsingborg har Almi nu ännu bättre möjligheter att möta sina kunder.
– Skåne är en spännande region att verka i. Här görs många investeringar. Även om det har varit nedläggningar i samband med att stora företag flyttat så uppstår nya förhållanden som ger upphov till affärsidéer och verksamheter. Vi märker att det finns många som ser möjligheter i de förutsättningar som finns här.

Vilka frågor är viktiga för skånska företagare just nu?
– Digitalisering är en högprioriterad fråga och vi vet att det är viktigt att hänga med på digitaliseringståget – oavsett vilken typ av verksamhet man har. Digitalakademin, som vi anordnar tillsammans med Google, har genomförts flera gånger i Skåne och finns dessutom gratis på nätet. Intresset är verkligen jättestort, nästan 4000 företag har slutfört utbildningen bara i Skåne (över 18 000 nationellt), och allt fler förstår värdet i att digitalisera sin verksamhet för att behålla och öka sin konkurrenskraft säger Anna Flodmark.