Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Almis nya tillväxtprogram lyfter unga företag

Almi kan det här med företagande. Nya innovationer kan vidareutveckla befintliga verksamheter, leda till utveckling av nya produkter eller till och med lägga grund för helt nya företag. Almi stöttar i alla lägen och bidrar med finansering, rådgivning och mentorskap.

Almi hjälper till att bära goda idéer genom utvecklingsstadiet och ända fram till framgång på marknaden. Genom att erbjuda ett heltäckande sortiment av finanseringstjänster, inklusive allt från nyetablering och utveckling av innovationer till nylansering och produktutveckling i befintliga företag, ser Almi till att stärka Halland som kunskapsintensiv region.

Tillväxtprogram för unga företag
Under 2015 introducerade Almi ett tillväxtprogram för unga företag som vill utvecklas. Framförallt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa och det genomförs i flera faser.
Först görs en gemensam grundlig analys av företagets nuläge med hjälp av moderna verktyg samt tillväxtrådgivare och externa experter. Med hjälp av Canvas affärsmodellering säkerställs en gemensam syn på företaget och utifrån nuläget börjar vi planera entreprenörens önskeläge.
Söndrums Hushållstjänster har varit med i tillväxtprogrammet under 2015. Företagets vd Lotta Rolfsson ansåg redan från början att programmet lät givande och tvekade inte en sekund när Almis affärsrådgivare Geir Larsen frågade om det fanns intresse av att delta i programmet.
 – Jag har lärt mig så otroligt mycket på denna korta tid och det är jätteroligt och spännande, säger Lotta och fortsätter att berätta att Geir får henne att tänka nytt och annorlunda.
– Han hjälper mig att lyfta blicken, stanna upp och tänka strategiskt och lägga upp en plan för hur företaget ska växa. Jag är inte så van vid detta, jag är ny på att bli större och jag måste våga delegera. Jag lär mig nya saker hela tiden och det är så skönt att ha någon att bolla olika saker med. Det är nyttigt att se saker och ting från andra infallsvinklar.
På frågan om vad företaget ska få ut av deltagandet svarar Lotta att man ska dubbla omsättningen på tre år.

Tillväxtlån för innovativa företag
För att kunna växa och bidra till en stark region behöver företagen tillgång till kapital även i tidiga eller mer riskfyllda skeden och syftet med Almis Tillväxtlån är att ge möjlighet för innovativa små och medelstora företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet.
Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Minimibeloppet på Tillväxtlånet är 250 000 kr. Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Hela finansieringslösningen sätts vanligtvis ihop i samarbete med en bank.
Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan Almi erbjuda Tillväxtlånet till förmånligare villkor än övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta. Tillväxtlånet kan täcka en del av det totala lånebehovet. Övrig finansiering kan vara lån eller riskkapital från ägarna, privatpersoner, bank eller andra externa aktörer.