Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Almis tillväxtrådgivning ger resultat

Almi kan företagande och är ofta en mycket värdefull följeslagare under hela vägen från start-up till vidareutveckling och tillväxt i befintliga företag. De allra flesta företag kan dra nytta av rådgivning och strategisk marknadskunskap, och då inte enbart under uppstartsfasen. Därför fokuserar Almi mycket på tillväxtrådgivning.

Almi samarbetar med företag i alla storlekar och inom alla branscher. Det innebär att både nya såväl som mer väletablerade företag kan ta del av Almis tjänster inom finansering, rådgivning och mentorskap.
– De flesta förknippar nog Almi med lån för uppstart av nya verksamheter, men det är dock bara en del av vårt erbjudande. Vi har en mycket omfattande kunskapsbank och inte minst ett enormt kontaktnät som både nya och etablerade företag kan ta del av. Tack vare vår långa erfarenhet som innovations- och affärsutvecklingspartner kan vi erbjuda kontinuerlig rådgivning för utveckling av både idé, ledarskap och företag, berättar Johanna Ekberg, affärsrådgivare på Almi i Halland.

Almi gör skillnad
Enligt undersökningar som Almi gör efter varje insats är omsättningen märkbart högre i de företag som samarbetar med Almi. Enligt kännedomsundersökningar anser de som får stöd också att Almi levererar bra lösningar som gör nytta.
Det är inte heller någon överdrift att påtala att Almi ofta är med och finansierar idéer som annars aldrig skulle förverkligas. Samarbetet med banker och andra investerare är mycket goda – dessutom står Almi precis som Johanna Ekberg säger för mycket mer än bara finansiering.
Halland präglas av kunskapsintensiva och ofta tjänsteorienterade företag. En typisk kund till Almi i Halland är ett mindre tjänsteföretag som står inför lansering av en ny tjänst. Att arbeta tillsammans med Almi innebär direktkontakt med en engagerad partner som kan göra tillväxtresan både smidigare och snabbare – något som de flesta företag värdesätter.
Det finns många exempel på hur Almi kan göra skillnad och med riktad rådgivning skapa ökad lönsamhet och därmed också fortsatt tillväxt i regionen. Det handlar mycket om förbättrade strategier i företagen och expansion på nya marknader. Gång på gång påvisas det att extern kompetens kan vara avgörande för en positiv utveckling, både vad gäller expertis men också det stöd som ett nätverk med andra företagare kan ge.

Mer tillväxtrådgivning framöver
Almi utför kontinuerligt så kallade behovsanalyser ute på företag för att se vad de behöver hjälp med, vilka områden som går bra och vilka som skulle kunna utvecklas mer. Att de halländska företagen är innovativa, nytänkande och modiga märks i antalet nyinvesteringar som görs i regionen.
Almi kommer även fortsättningsvis att vara en partner i tillväxt för Hallands företag, entreprenörer och innovatörer. Fokus blir ännu starkare på tillväxtrådgivning i en region där entreprenöriellt tänkande värdesätts och där företagen är villiga och beredda att växla upp för framtiden.