Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Almis verktyg för tillväxt öppnar nya möjligheter

Almi har som uppdrag att stötta företag som vill växa. För Almi innebär en lyckad investering att andra företag går bra och utvecklas. Det är huvudambitionen och till Almis framtidsvisioner hör att tillhandahålla ännu skarpare verktyg för andra företags tillväxt.

Almi bidrar till hållbar tillväxt inom det svenska näringslivet genom att tillhandahålla kapital och rådgivning. Det kan vara allt ifrån uppstart av nya företag och kommersialisering av innovationer till produktutveckling och nysatsningar inom befintliga företag. Till förfogande står en hel verktygslåda av finansieringstjänster, rådgivning och utvecklingstjänster.
– Företag som vill växa behöver ofta kapital. Almis lån och kapital kan fungera som möjliggörare för nysatsningar då det saknas tillräckligt med övriga investerare som är beredda att satsa. Nu har det dessutom lanserats ett par nya produkter i det breda lånesortimentet, bland annat ett nytt Tillväxtlån för innovativa företag, berättar Eva Sundman, vd på Almi Företagspartner i Jönköping.
– Erbjudandet har utvecklats framförallt för att öka innovationskraften i svenska företag, och passar mycket bra för företag i vår region eftersom det finns väldigt många innovationsdrivna företag här och det kommer nya avknoppningar från såväl högskolan som befintliga företag, konstaterar Eva.

Mer än kapital
Almi erbjuder också mycket mer än enbart kapital. Många företag ser ett behov av att bolla frågor kring sitt företagande med någon utomstående och då kan Almis Tillväxtrådgivning vara en bra start på tillväxtresan. Ett annat alternativ är att delta i Mentorsprogrammet där man får möjlighet att under ett års tid få en erfaren entreprenör som bollplank. För såväl nya som etablerade företag kan tillväxtrådgivning eller ett riktat mentorskap vara guld värt.
Står man som företagare inför en exportsatsning så är det också klokt att kontakta Almi som sedan årsskiftet är värdorganisation till Enterprise Europe Nework, EEN som är ett nätverk av affärsrådgivare runtom i världen, främst i Europa.
Många av länets företag vill etablera sig på nya marknader och oavsett vilken typ av produkt eller tjänst som erbjuds så kan man behöva hjälp med att hitta bra kontakter utomlands. Då kan Enterprise Europe Networks tjänster komma mycket väl till pass. Det finns också möjlighet att kombinera detta med till exempel en Internationaliseringscheck för att underlätta för företagen att komma snabbare ut på internationella marknader.