Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Alufluor en förutsättning för högteknologisk optik

Världsledande kamera- och linstillverkare som Nikon, Hoya och Canon vill gärna samarbeta med det medelstora kemiföretaget Alufluor AB i Helsingborg. Det är inte för att ingen annan kan framställa aluminiumfluorid, utan snarare för att Alufluor kan leverera en avsevärt renare produkt än konkurrenterna.

Alufluor har tillverkat huvudprodukten aluminiumfluorid i Helsingborg sedan tidigt 1970-tal. Företaget har ett övertag på marknaden tack vare många långvariga kontakter med kunder över i stort sett hela världen. Aluminiumsmältverk i exempelvis Tyskland, Island och Dubai förlitar sig på Alufluors täta leveranser av aluminiumfluorid – och många andra aktörer räknar med att kunna göra stora besparingar i sina processer tack vare produkter som Alufluor levererar.
Aluminiumfluorid framställs ur biprodukten fluorkiselsyra, som bildas vid tillverkning av fosforsyra vilken i sin tur används för att tillverka konstgödsel. För att inte fluor ska anrikas i spannmål och andra grödor måste fosforsyran först renas. Det kan göras med hjälp av Alufluors biprodukt kiseldioxid, som i dagsläget säljs till kunder i bland annat Finland och Marocko.
Under framställning av aluminiumfluorid kan i ett senare skede, närmare bestämt under avloppsvattenreningsprocessen, ytterligare en produkt tas tillvara i form av kalciumfluorid. Den går under varumärket Aluspar och används bland annat för effektivare cementtillverkning i Danmark. Alufluor är mycket engagerade när det gäller etablering och utveckling av internationella kontakter.

För en hållbar utveckling
Det som gör Alufluor extra intressant är miljöprägeln. Den är spännande eftersom verksamheten kanske inte direkt skulle kopplas ihop med miljönytta – i alla fall inte för gemene man med medelmåttiga kunskaper i kemiska processer.
Aluminiumfluorid är i sig en miljöfrämjande produkt, eftersom den gör att temperaturen i smältprocessen vid tillverkning av aluminium kan sänkas avsevärt, vilket sparar stora mängder energi.
Vad har då allt detta att göra med Nikon, Hoya och Canon? Alufluors vd Göran Karlsson förklarar att man sedan några år tillbaka utvecklat och tillverkat en specialanpassad produkt som används vid tillverkning av optiska linser för systemkameror och avancerade övervakningskameror. Hög renhet hos aluminiumfluoriden gör att optiska linser släpper igenom mer ljus vilket möjliggör god bildåtergivning. Aluminiumfluorid används dessutom för att spara energi genom att sänka temperaturen under själva glastillverkningen.
– Vi gör stor skillnad för dagens tillverkare av optiska linser för att vi håller en extremt hög renhet i vår produkt.

Alufluor levererar kemiprodukter för industrier över hela världen som vill sänka sin energiförbrukning. Dessutom gör vi en insats lokalt som betydande arbetsgivare i Helsingborg – vår verksamhet har inga betydande utsläpp till varken luft eller vatten, säger Göran.
All råvara som tas in i fabriken i Helsingborg används och blir till nya, värdefulla produkter på marknaden. Nyligen har Alufluor börjat bygga upp ytterligare en affär med stark miljönytta då man tar vara på ledig kapacitet för att torka flera tusentals ton aluminiumhydroxid för en kund i Danmark. Den nya affären sparar åtskilliga mil landbaserade transporter genom Danmark och tar samtidigt vara på ledig kapacitet i Alufluors process – återigen ett exempel på hur företaget arbetar för en hållbar utveckling.