Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Alvesta Energi om att vara smålänning

Alvesta Energi vilar på långa anor men ligger knappast på latsidan när det gäller förnyelse. Det kommunala energibolaget har numera en näst intill fossilfri fjärrvärmeproduktion och satsar lika stort på att distribuera el till privata hushåll och företagskunder i Alvesta.

Det kommunalägda energibolaget Alvesta Energi värnar om det småländska affärsarvet. Det har man valt att sammanfatta i devisen 100 procent smålänning. Att vara smålänning innebär för Alvesta Energi att vara resurseffektiv och hållbar i sina val. Därför är fjärrvärmeproduktionen, som går till cirka 1600 kunder i Alvesta, förnybar till nästan 100 procent.
– Fjärrvärmen produceras av biprodukter från lokala sågverk vid våra tre anläggningar i Alvesta, Vislanda och Moheda. Det är enbart vid serviceuppehåll som vi använder fossilt bränsle och knappt ens då, säger Mats Karlsson, vd Alvesta Energi.

På temat hållbarhet
Få andra kommuner i Alvestas storlek kan erbjuda ett lika utbrett fjärrvärmenät, och nästan ingen har en fossilfri produktion. Det gör att Alvesta Energi sticker ut ur mängden. Det gör man även med sin eldistribution med omkring 4900 elnätskunder. Här ersätts allt fler luftburna elkablar med vädersäkrade jordkablar, en omfattande investering som gör Alvestas elnät till ett av landets mest tillförlitliga. Det är investeringar som också platsar inom temat hållbarhet.
– Att investera i ett mer pålitligt och stabilare elnät är en ren överlevnadsstrategi. Vi har bara omkring fem mil kvar att gräva ner, men efter det ska det underhållas också. Det är ett projekt som egentligen aldrig tar slut, eftersom vi måste garantera hög tillgänglighet hela tiden. Samma gäller för fjärrvärmen.
Mats Karlsson betonar Alvesta Energis förmåga att satsa förebyggande och ser mycket positivt på framtiden för bolaget som hållbar partner för hushåll och företag i Alvesta.