Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Älvsbyns mångfald imponerar – till och med av globalt intresse

Älvsbyn är en av Norrbottens dolda juveler. Med ett expanderande näringsliv av riksintresse med marknadsledande företag inom bland annat fordonstest, livsmedelsförädling och hustillverkning, står sig Älvsbyn mycket väl i konkurrens med betydligt större kommuner i Norrland och övriga Sverige.

Oavsett var man bor i landet så är det högst sannolikt att man någon gång köpt minst en produkt från Älvsbyn. Här finns nämligen ett av landets största bagerier – Polarbröd. Kännetecknande för Polarbröd är både kvalitet och hållbarhet med ett intensivt miljöarbete som pågått under en längre tid. Företaget är ett av många välkända varumärken som etablerats och fortsätter att utvecklas i Älvsbyn.

Hållbarhet som affärsidé
Att arbeta med hållbarhet tycks vara en trend som står sig i Älvsbyn, även när man ser till övriga företag som finns i kommunen. Ett annat exempel är Älvsbyhus som liksom Polarbröd är ett välskött och välmående familjeföretag med hållbarhet som affärsidé.
Kommunen stöttar gärna en utveckling där mer gods flyttas över på järnvägen. Allt fler transporter sker med tåg istället för lastbil, däribland med råvaror för att producera ett av Sveriges mest älskade bröd, som även transporteras ut med ett antal godståg per vecka. Även Älvsbyhus söker använda sig mer och mer av tågtransporter.
Den efterlängtade Norrbotniabanan kommer förvisso inte att gå via Älvsbyn, eftersom kommunen inte ligger utmed kusten, men den kommer med stor sannolikhet att skapa ett större intresse för hållbara transportslag och där är tåget det absolut bästa alternativet idag. Med en förstärkt järnväg finns allt att vinna, speciellt i logistiktunga områden i Norrbotten där mycket varor passerar.

Näringar av globalt intresse
Polarbröd och Älvsbyhus är de största privata arbetsgivarna i Älvsbyn, men kommunen har flera näringar av riksintresse – till och med av globalt intresse. Som exempel på det kan nämnas att flera norrbottniska kommuner har utvecklats som centrum för fordons- och däcktester.
– När det gäller tester i kallt klimat har Norrbotten ett försprång med sitt nordliga läge, och här finns även stora obebyggda områden vilket är en förutsättning för att kunna bedriva den här typen av verksamhet, kommenterar Bengt Strandberg, näringslivschef i Älvsbyn.
Älvsbyn bygger upp en hel näring kring däcktester tillsammans med flera marknadsledande däcktillverkare. Det har investerats i en testarena inomhus, vilket gör det möjligt att testa däcken under samma förhållanden oavsett vilken tid på året det är. Detta är ett nytt spår inom testverksamheten över lag, och något som särskiljer Älvsbyn som förstklassigt centrum för marknadens tuffaste däcktester.

Många järn i elden
Mångfalden i Älvsbyns näringsliv är slående. Utöver livsmedelsförädling, hustillverkning och däcktester finns en rik flora av spännande företag inom allt från naturupplevelser till småskalig tillverkningsindustri.
Ett annat intressant och växande område är mikrobryggeri och dryckesnäring – faktum är att ett av Europas finaste vatten tappas i Älvsbyn och exporteras som högklassigt källvatten till stora delar av Europa.
Älvsbyn har många unika värden som kan vidareförädlas året om. Med många järn i elden kan kommunen möta många olika näringars behov – och det lägger en stark grund för framtiden där Älvsbyn ska vara en av Norrbottens mest attraktiva kommuner för företagande.