Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Älvtank värnar om miljö och människor

Den innovationsrikedom som Älvtank visade prov på under övergången till tanksjöfart på 1950-talet är i allra högsta grad fortfarande påtaglig. Nu gör familjerederiet från Donsö en av sina största investeringar på många år och möter samtidigt en stor miljöfråga.

Älvtank har tillsammans med kollegorna Furetank och Thun Tankers investerat i fyra nya produkttankers med hög miljöprofil. De kommer att levereras från det kinesiska varvet Avic Dingheng under 2018 – 2019. Älvtank och Thun Tankers kommer då att äga ett vardera och Furetanks investering omfattar två fartyg.

Stora miljö- och kostnadsfördelar
Systerfartygen hör till kategorin mellanstora kusttankers på drygt 16.000 dwt (dödviktston), och de ska utrustas med dual-fuelmotorer för att kunna drivas med LNG. Dessutom medför konstruktionen stora energibesparingar som också bidrar till stora miljö- och kostnadsfördelar.
– Vår verksamhet bygger på en stark tradition inom kusttanksjöfarten som vi förvaltar tillsammans med våra kollegor från Donsö. Därför ser vi inte våra grannar som konkurrenter utan som partners som vi möter världsmarknaden tillsammans med, säger Christian Nilsson, som tillhör tredje generationen i familjeföretaget Älvtank.
Konkurrensen från bland annat norska, danska och holländska rederier är fortsatt tuff. Därför är det ännu viktigare för svenska rederier att samarbeta och visa att man kan leverera. Med sin senaste investering visar Älvtank inte bara att man tror på svensk sjöfart – utan även på en framtid som miljömässigt bättre alternativ.

Vill behålla svensk flagg
Skillnaden mellan Älvtank och många internationella aktörer är just traditionen, den långa erfarenheten samt väldigt duktiga besättningar.
– Jag, min bror och våra kusiner driver familjeföretaget som en central del av våra liv, förklarar Christian Nilsson. Vi har alla egen erfarenhet att arbeta till sjöss och jag är övertygad om att det är därför vi klarat oss bra under de tuffa åren – allt hänger på det personliga engagemanget och våra besättningars kompetens. Därför är det också oerhört viktigt för oss att behålla svensk flagg med goda arbetsvillkor för vår personal, som till stor del består av nära vänner och släktingar.
Handelssjöfarten genererar förutom välbehövliga skatteintäkter även viktiga mervärden i form av bevarad kompetens och därmed visst inflytande för en historiskt stark sjönation som Sverige. De flesta redare av Älvtanks storlek är nog överens om att något måste göras från politiskt håll för att behålla de svenskflaggade fartyg som finns kvar.
– Även om vi ser ljust på framtiden och gläds åt våra nyinvesteringar som gör oss ännu mer konkurrenskraftiga så brottas svenska redare generellt med utmaningar som kommer av en för oss ogynnsam konkurrenssituation. Vi vill gärna fortsätta under blågul flagg, men på sikt ser vi gärna att vi kan operera med samma villkor som våra grannländer, säger Christian Nilsson.