Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Alwex växer rekordsnabbt – miljösatsningar en aktiv strategi

En kraftig tillväxt och omfattande satsningar på gröna transporter, så kan man sammanfatta Alwexkoncernens år 2014. ”Vår målsättning är att bli Södra Sveriges ledande tjänsteleverantör av skräddarsydda transporter, entreprenad, lager och logistiklösningar”, säger Alwex VD Mats Lundmark. ”Med ett aktivt miljöarbete och ett breddat tjänsteutbud går vi in i 2015 med tillförsikt”.

Det är nödvändigt för de stora åkerikoncernerna att erbjuda alternativa bränslen. Kunder och partners förväntar sig gröna transporter och de som inte kan erbjuda miljöanpassade och hållbara lösningar kommer ha svårt att hänga med när strategiska framtidsavtal skrivs. Alwex har under flera år haft ett aktivt miljöarbete och kunde i vid årsskiftet presentera en transportlösning som uteslutande drivs av bränslet HVO100.

– Vi är väldigt medvetna att kraven på oss har ökat och därför erbjuder vi, exempelvis, HVO100 på vissa utvalda stationer. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och är lyhörda inför deras önskemål, samtidigt som vi själva är måna om att gå i bräschen för miljösatsningar i vår bransch.

Hälften av Alwex transporter sker med fordon som drivs av förnybara drivmedel (såsom RME) och den uttalande målsättningen är att successivt öka andelen. Koncernen för också diskussioner om att bli andelsägare i vindkraftverk och man är även en strategisk partner i projektet Baltic Link – den gröna transportkorridoren som går via Alvesta och vidare ner till Karlskrona.

– Vi tror mycket på Baltic Link. Via sjötransport till Polen och sedan vidare med järnväg når vi ända ner till Adriatiska havet kan vi kapa transportsträckor med lastbil. Vi ser en stor tillväxtpotential inom detta område.

Tillväxt är ett återkommande ord när man diskuterar Alwexkoncernen. Under 2014 har man, dels för att tydliggöra sitt produkterbjudande men också för att effektivisera sin egen verksamhet, genomfört en större omorganisation. Alwex verksamhet är indelad i fyra affärsområden – Mark & Entreprenad, Transport & Distribution, Miljö & Återvinning och Lager & Logistik.

– Vi har märkt en växande trend där allt fler av våra uppdragsgivare värdesätter helhetslösningar, förklarar Mats Lundmark. Genom att tydliggöra våra olika affärsområden kan vi erbjuda ännu effektivare tjänster inom supply chain management. Med god infrastruktur och närhet till hamnar, flygplatser och järnväg har vi bästa tänkbara utgångspunkt för fortsatt tillväxt. Vi är ett modernt transport- och logistikbolag som gärna provar nya koncept.

FAKTARUTA 1: 2014 – ett år av tillväxt
Januari: Europas största leverantör av inglasade balkonger – Balco – ger Alwex uppdrag att ansvara för transporterna i Sverige.
April: Bergtäkten Lisebro Grus köps. ”Vi säkerställer materialtillgången för vår egen entreprenadverksamhet”, säger Mats Lundmark i en kommentar.
Maj: Alwex förvärvar entreprenadbolaget Emanuelsson och tar över personal och maskinpark. ”Vår know-how ökas väsentligt”.
Augusti: Alwex tillkännager att man dubblerar ytan på sitt huvudlager till drygt 60 000 kvm.
September: Avtal med Valora Trade presenteras. ”Vi kunde erbjuda kapaciteter för kylda varor och kolonial på samma ställe”.
November: Tillväxttakten gör att Alwex skapar en helt ny organisation. ”Kundernas efterfråga om helhetslösningar gör att vi vill anpassa oss bättre”.
December: Lösningar för HVO100-bränsle arbetas fram tillsammans med kunder. En station placeras i Älmhult, nära en av uppdragsgivarna.

FAKTARUTA 2: Det här är Alwex
Den dagliga verksamheten omfattar alla typer av transporter, exempelvis tempererade, styckegods, partilass, bud, miljötransporter och entreprenadarbeten. Inom koncernen ryms också betongtillverkning, försäljning av grus och stenmaterial samt drivmedels-, tvätt- och serviceanläggningar. Via Alwex Lager & Logistik står koncernen för en av södra Sveriges mest omfattande lagerverksamheter för tempererade varor. Alwex är delägare i branschföretaget TRB Sverige och ägs av ett 80-tal delägare.