Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Åmål förtätas med fler bostäder

Åmåls Kommunfastigheter AB hänger på låset när det gäller fortsatt utveckling av hyresrätter i centrala lägen. Det allmännyttiga fastighetsbolaget har redan färdigställt ett antal lägenheter i centrum och har för avsikt at fortsätta i samma spår med ytterligare förtätning.

Genom att omvandla en gammal nedlagd förskola i hamnområdet till attraktiva hyresrätter kunde Åmåls Kommunfastigheter påbörja en spännande resa med förtätning. Samtidigt byggdes ett gårdshus i samma tappning alldeles intill, med plats för ytterligare bostäder.
– Hela området är klassificerat som kulturminne av riksintresse, den högsta klassificering man kan ha. Det har ställt höga krav när det gäller bevarande av den kringliggande miljön, där det som byggs till ska smälta in naturligt med befintlig bebyggelse. Med gårdshuset har vi verkligen lyckats skapa något helt nytt som fungerar i en gammal miljö, berättar Magnus Dalsbo, vd för Åmåls Kommunfastigheter AB.
Moderna bestämmelser kring energiförbrukning och materialval ställer stora utmaningar. Isolering har tillkommit och fönster har bytts i den gamla förskolan och idag klarar fastigheten Boverkets krav gällande bland annat energieffektivitet utan problem.

God ekonomi tack vare långsiktighet
Åmål behöver fler bostäder i centrum och det mest effektiva sättet att tillgodose det är genom fortsatt förtätning. Åmåls Kommunfastigheter är fortsatt lyhörda när det gäller nya möjligheter att förvärva utvecklingsbara fastigheter med centrala lägen.
Samtidigt står det kommunala fastighetsbolaget för andra spännande utmaningar. Ett ökat invånarantal ställer högre krav på offentliga miljöer och under de senaste åren har Åmåls Kommunfastigheter lagt stora resurser på att bygga ut verksamhetslokaler. En simhall har renoverats och en ny brandstation tillkommit, bland annat. Regionens nya ambulanscentral har också byggts i Åmål.
– All nyproduktion kräver god ekonomi i grunden. Det har vi säkrat upp inom Åmåls Kommunfastigheter tack vare ett långsiktigt förvaltande av det befintliga beståndet. Vi står idag med väl underhållna fastigheter och har inte med oss en stor ryggsäck gällande eftersatt underhåll som många andra kanske har idag, fortsätter Magnus Dalsbo.
Ett långsiktigt förvaltande gör att man kan satsa på nybyggen som lyfter Åmål till en helt ny nivå.